BABIĆ, Božo

traži dalje ...

BABIĆ, Božo, pomorski pisac i leksikograf (Volarice kod Senja, 24. XII 1840 — Sveti Juraj, danas Jurjevo kod Senja, 14. XII 1912). Rođen je u obitelji Grge i Marte, rođ. Marković. Osnovnu školu završio je u Svetom Jurju, a pomorsku u Trstu. God. 1858. stupio je kao pomorski kadet u austrougarsku ratnu mornaricu, a već 1862. umirovljen je zbog slaba zdravlja. Potom je kraće vrijeme radio u Zagrebu kod nekog odvjetnika, a 1865. predavao na riječkoj gimnaziji. God. 1866. ponovno je ušao u austrijsku mornaricu i kao zastavnik linijskog broda služio je do 1874. Te godine postao je privremeni ravnatelj bakarske nautičke škole; istovremeno je predavao matematiku i nautičke predmete, a 1882, kada je škola reorganizirana, stavljen je na raspolaganje. — B. je mnogo nastojao da se unaprijedi pomorska stručna literatura na hrvatskom jeziku; isticao je potrebu izdavanja hrvatskoga pomorskoga lista, predlagao da se u Bakru osnuje »Morska matica« koja bi pomagala pisce i širila »hrvatski jezik u morskoj struci« (Galeb, 1878.). I njegovom zaslugom obnovljen je u Bakru rad državne nautičke škole. Obilazeći kao pomorski časnik jadransku obalu, prikupljao je i bilježio pomorsko nazivlje, posebno brodarsko, kako ga je od naroda čuo. Objavio je nekoliko brošura u koje je unio uglavnom jezično pomorsko blago iz rodnoga primorskog kraja. Njegova prva knjižica Morski riečnik (1870) potpisana je: od jednoga pomorca. Djelo Mladi mornar tiskano je najprije u listu Primorac (1875, 1–38), a zatim i kao brošura. U bakarskom listu Galeb (1878, 1879) pisao je, između ostalog, o čamcu i o brodogradnji. Nastojeći nadomjestiti strane izraze narodnim pomorskim nazivljem, B. je u nedostatku potonjih stvarao kovanice pomažući se i rješenjima B. Šuleka. — Po sudu stručnjaka, B. je začetnik »bakarske redakcije« pomorske terminologije.

DJELA: Morski riečnik hrvacko-srbski. Uspoređen sa talijanskim jezikom od jednoga pomorca. Trst 1870. — Mladi mornar ili Put brodom iz Senja u Trst. (Dodatak: Nizac hrvatskih riječi po moru kako se čuju u samom narodu). Kraljevica 1875. — Nazivi korita i jedrila broda u hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Kraljevica 1877. — Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Bakar 1878. — Pomorski rječnik ili Nazivlje za brodarenje po moru. Senj 1901.
 
LIT.: Luka Roić: B. Babić, Pomorski rječnik ili Nazivlje za brodarenje po moru. Vienac, 33(1901) 43, str. 572–873. — Dragutin Hirc: Slava Boži Babiću! Spomen slovo prigodom otvorenja pomorske akademije u Bakru 1. listopada 1917. Hrvatska, 1917, 1842, str. 1; 1843, str. 1; 1845, str. 1–2; 1846, str. 1–2.
 
Elizabeta Palanović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BABIĆ, Božo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/babic-bozo>.