BAĆE, Frano

traži dalje ...

BAĆE, Frano, slikar i grafičar (Pakoštane kraj Zadra, 3. X 1911). Srednju školu završio je 1929. u Splitu, Akademiju likovnih umjetnosti (J. Kljaković, Lj. Babić, V. Becić i T. Krizman) 1934. u Zagrebu. God. 1931. boravio je na studijskim putovanjima u Pragu i Dresdenu. Bio je profesor crtanja u Beloj Crkvi 1939. i Prokuplju 1941. god. Politički angažiran sudjeluje u NOR-u od 1942 (od 1944. u Odjelu agitacije i propagande Glavnog štaba Srbije). Za bombardiranja Beograda 1941. stradala je većina njegovih umjetničkih radova – 70 slika i studija te pripremljena samostalna izložba. Poslije oslobođenja, 1945–1948, predaje na Partizanskoj gimnaziji, a od 1956. profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti (odsjek grafike) u Zagrebu. — U radu B. primjenjuje gotovo sve slikarske i grafičke tehnike: akvarel, pastel, drvorez, linorez, bakropis, litografiju, monotype i dr. Portrete, pejzaže i mrtve prirode izvodi pretežno uljem i temperom, a zidne slike u Velom Selu na Visu, Velom Grablju na Hvaru, Vrlici i Garešnici (Dom zdravlja) tehnikom freske. Slika teme iz primorskog života, ribare i otočanke te dalmatinske pejzaže i gradove. Bavi se dizajnom stakla (kristal) i obradom metala (alkarski štit i dr.), grafičkim dizajnom, a osobito ilustriranjem i opremom knjiga: O. Župančič, Ciciban; J. Franičević Pločar, Gluha zvona; M. Božić, Neisplakani; I. G. Kovačić, Ognji i rože; V. Kaleb, Divota prašine i dr. Često obrađuje teme iz NOB-a (u ciklusu) Tragom IV i V ofenzive: Sutjeska I i II, Partizan, Kurir, Mrtvo dijete, Most na Neretvi, Detalj iz zbjega, Borac, Partizanska kolona, Pobjednici i dr. Prvi put izlagao je u Splitu 1935, zatim u Beogradu 1936. Član je ULUH-a od 1945, predsjednik ULUH-a 1956. i član Komisije za kulturne veze s inozemstvom. Od 1955. surađuje s Protokolom Kabineta Predsjednika Republike. Odlikovan je ordenom rada drugog reda. — B. je sudjelovao na mnogim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu od kojih su važnije: Izložba slavenske grafike (Prag 1946), Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX st. (Beograd 1946; Zagreb, Ljubljana, Moskva i Lenjingrad 1947; Prag i Varšava 1948), Izložbe ULUH-a (1946–1956), Izložba suvremene jugoslavenske grafike (Ljubljana 1950, 1951), Izložba djela Moderne galerije JAZU (Zadar 1954), Izložba (iz fundusa) Galerije suvremene umjetnosti (Zagreb 1955), Crteži i grafike NOB-a (Zagreb 1955), Međunarodna izložba XYLON (Ljubljana 1955. i Zürich 1956), III međunarodna izložba suvremene umjetnosti (New Delhi 1957), Izložba suvremene jugoslavenske umjetnosti (Oslo i Stavanger 1957), Akvarel u Hrvatskoj (Zagreb 1958), Izložba na temu Jama I. G. Kovačića (Rijeka 1961. i dr. gradovi 1962–1963), Likovna umjetnost u narodnoj revoluciji (Zagreb 1965–1966), Zagrebački salon (1966), Hrvatska likovna umjetnost 1945–1955. Tendenciozni realizam (Zagreb 1974), Jugoslavenska grafika 1900–1950 (Beograd 1977–1978). — Na baštini slikarskog postimpresionizma B. je razvio bogat i izražajan umjetnički govor, lirski emotivan u obradi poezije za djecu, ekspresivan u temama iz NOB-a (grafike iz mape Jama, prema poemi I. G. Kovačića), a likovno sintetičan u kasnijim slikama Ribari na Kornatima, Poslije rada, grafikama u boji Rukavac na Visu, Modra Špilja (Biševo) i ciklusima Grafike iz Dalmacije.

LIT.: Crteži i grafike NOB (katalog). Zagreb 1955 — Tomislav Butorac: Frano Baće: »Dat ćemo dobru izložbu suvremenog jugoslavenskog slikarstva«. Vjesnik, 17(1956) 9. IX. — (Redakcija): Popis uništenih umjetnina požarom od 27. siječnja 1956. g. Bulletin JAZU, 4(1956) 9/10, str. 96–98. — N. Arslanagić: Trenutačno samo grafika. Novo u opusu Frana Baće. Narodni list, 14(1959) 4280, str. 5. — Jugoslovenska grafika 1900–1950. Beograd 1977, str. 242.
 
Mirjana Petričević (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BAĆE, Frano. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/bace-frano>.