BAČIĆ, Vladimir

traži dalje ...

BAČIĆ, Vladimir, veterinar (Zagreb, 2. III 1915 — Rijeka, 14. I 1981). U Zagrebu je pohađao gimnaziju, završio studij na Veterinarskom fakultetu (1940), gdje je i doktorirao tezom Prilog poznavanju prehlađenog pčelinjeg legla (1942). Od 1940. do 1943. asistent je u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. God. 1944/1945. sudjeluje u NOB-u. Po oslobođenju radi kao veterinar na otoku Pagu i u Sesvetama (1945–1947), potom je asistent u Zavodu za histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. God. 1957. postaje asistent, 1958. docent, 1964. izvanredni i 1970. redoviti profesor histologije i embriologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci. God. 1971–1973. bio je predsjednik Udruženja anatoma Jugoslavije. Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i u inozemstvu. Objavio je više znanstvenih radova iz područja histologije, mikroskopske anatomije i embriologije u domaćim i stranim časopisima: Veterinarski vjesnik (1943), Veterinarski arhiv (1950, 1954, 1956, 1957), Schweizer Archiv für Tierheilkunde (Zürich 1952), Veterinaria (1956), Acta anatomica (Basel 1958, 1961–1963, 1968), Biološki glasnik (1958, 1959, 1961), Liječnički vjesnik (1961, 1966), Wiener Medizinische Wochenschrift (1961), Zentralblatt für Allgemeine Pathologie Jena (1962), Wiener klinische Wochenschrift (1964), Acta facultatis Medicinae Flum. (1966, 1967, 1968/1969, 1970, 1971/1972), Veterinarski glasnik (1971), Folia anatomica iugoslavica (1975, 1978), Medicina (1978). Popis radova objavljen mu je u knjizi: Adolf Režek, Bibliografija 1919–1969 (Zagreb 1971).

LIT.: Zdenko Križan: Prof. dr Vladimir Bačić (1915–1981). Liječnički vjesnik, 103(1981) 7, str. 319–320.
 
Josip Badovinac (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BAČIĆ, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/bacic-vladimir>.