BADOVINAC, John

traži dalje ...

BADOVINAC, John, ekonomist, predsjednik Hrvatske bratske zajednice (Calumet, Michigan, 10. X 1907 — Panama City, Florida, 14. II 1981). Potomak radničke iseljeničke obitelji iz Žumberka. Sin Nikole, rudara, i Marte Đurašević. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, zatim polazio višu školu u Hopedaleu (Ohio) koju napušta nakon dvije godine i zapošljava se. Uz rad nastavio je višu večernju školu te upisao studij ekonomije na Cleveland Collegeu. Diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu u Pittsburghu. God. 1927. zaposlio se najprije u trgovini, a zatim u automobilskoj industriji. Otpušten je iz službe 1931. zbog ekonomske krize. Potkraj 1932. radi kao činovnik u Hrvatskoj bratskoj zajednici (HBZ) u koju se bio učlanio zajedno s obitelji već 1924. Bio je tajnik gotovo u svim odjelima Zajednice, a 1934–1947. upravitelj Podmlatka HBZ-a. God. 1926. postaje tajnik društva Pioniri (Pioneers), odsjeka engleskog jezika u HBZ-u (English Speaking Lodge 663.), a 1927–1947. uređuje njegov list Pioneers Monthly Bulletin. God. 1935–1955. bio je predsjednik Narodnoga bratskog kongresa (National Fraternal Congress) u državi Ohio, 1955–1967. predsjednik časnog suda HBZ-a, 1967–1978. glavni predsjednik HBZ-a. God. 1978. zahvalio se na toj dužnosti i povukao se u mirovinu nakon 50 godina rada u Zajednici (Posljednji oproštaj. Zajedničar, 1978, 31. V). — U iseljeničkim listovima pisao je mnogo o problemima hrvatskih iseljenika u Americi i o starome kraju, osobito u Zajedničaru pod pseudonimom Jay Bee. U tijeku 1934. u tom je listu objelodanio bez potpisa niz članaka o povijesti HBZ-a pod naslovom Chronical History of the Croatian Fraternal Union 1894–1919. Izdao je priručnik za odjelne tajnike HBZ-a Lodge Secretary’s Manual. Sudjelovao je u izdavanju Spomen-knjige o 60-oj obljetnici Hrvatske bratske zajednice (1954) te bio jedan od urednika Spomen-knjige izdane prigodom 55. godišnjice osnivanja hrvatske grko-katoličke župe sv. Nikole 1902–1957. Uredio je spomenicu tiskanu u vezi s proslavom atletskog prvenstva HBZ-a te spomenicu u čast 15. obljetnice Hrvatskog radio-sata u Clevelandu (Croatian Radio-Hour of Cleveland), koji je tri godine vodio. Urednik je Vjesnika na engleskom jeziku 1965–1967. — Zalagao se za povezivanje i suradnju iseljenika u SAD i za jačanje njihovih veza sa starim krajem pa je i sam često posjećivao Jugoslaviju. Zaslužan je za unapređenje djelatnosti kulturno-umjetničkih društava naših iseljenika u SAD. Za svoj rad dobio je pred umirovljenje 1978. nagradu Heritage koju mu je dodijelila Slavenska prosvjetna zajednica za »doprinos etničkoj baštini i kulturi i za opširno pisanje o Hrvatima u domovini i u Americi« (Luketich).

LIT.: Članovima kojima ste povjerili vodstvo Vaše organizacije. Zajedničar (Pittsburgh), 27(1938) br. 22. — Milko Predović: Žumberački rod Badovinaca. Žumberački kalendar, 1967, str. 171–177. — Nenad Gol: Predsjednici Hrvatske bratske zajednice. Matica, 19(1969) 1, str. 31. — Bernard M. Luketich: Umro John Badovinac. Zajedničar (Pittsburgh), 70(1981) 18. II, str. 1. — Umro John Badovinac. Večernji list, 25(1981) 6610(18. II), str. 9. — Ivo Smoljan: John Badovinac. (In memoriam) Matica, 31(1981) 2/3, str. 6.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BADOVINAC, John. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/badovinac-john>.