BARON, Gustav

traži dalje ...

BARON, Gustav, vjerski pisac (Kutina, 16. X 1847 — Zagreb, 18. III 1914). Osnovnu školu pohađao je u Kutini, Bjelovaru i Koprivnici, gimnaziju u Požegi i Zagrebu, a teologiju studirao u Zagrebu i Beču te doktorirao 1876. u Zagrebu. God. 1873. zaređen je za svećenika. Bio je nadstojnik, profesor grčkog jezika, logike i psihologije te vjeroučitelj u nadbiskupijskom liceju u Zagrebu (1873–1878). Na Teološkom fakultetu zagrebačkog Sveučilišta predavao je 1877. istočne jezike kao docent, zatim kao izvanredni (1878) i redoviti profesor (1881–1897). God. 1882/1883. i 1891 1892. bio je dekan fakulteta, a 1885/1886. rektor Sveučilišta. Sudjelovao je u upravi Zagrebačke nadbiskupije: od 1895. je kanonik, zatim rektor bogoslovnog sjemeništa (1897–1907) i generalni vikar (1912–1914). Zauzimanjem J. J. Strossmayera imenovan je 1887. papinskim komornikom. — B. se isticao kao crkveni govornik. Niz govora i stručnih biblijskih rasprava objavio je u Katoličkom listu (1882, 1885–1889, 1901, 1903–1905, 1908–1913). Bio je član utemeljitelj Kola hrvatskih književnika i jedan od začetnika hrvatskoga katoličkog pokreta. Zalagao se za obnovu crkvene glazbe te pomagao vjerske i prosvjetne akcije.

LIT.: Fran Plevnjak: Prilozi za kulturnu povijest hrvatskog svećenstva. Zagreb 1910, 194, 442–452. — Rudolf Vimer (V. R.): Dr. Gustav Baron i »Katol. list«. Katolički list, 65(1914) 13, str. 149–153. — Kamilo Dočkal: Msgr. Dr.G. Baron kao odgojitelj. Ibid., str. 153–159. — Janko Šimrak: Dr. Gustav Baron i javni katolički rad. Ibid., str. 159–161. — Filip Hajduković: Dr. Gustav Baron i crkvena glazba. Ibid., str. 161–162. — Josip Buturac: Kutina. Zagreb 1977, 70, 76, 97–98.
 
Josip Buturac (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BARON, Gustav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/baron-gustav>.