BIDJIN, Nevenka

traži dalje ...

BIDJIN, Nevenka, udana Horvat, plesačica klasičnog baleta i koreograf (Osijek, 7. X 1929). Gimnaziju je završila u Zagrebu (1947) te polazila baletni studio Margarete Froman i bila učenica M. Jovanovića, Đurđe Đurđan i O. Harmoša (1939–1945). God. 1946. postaje članica, a godinu dana kasnije solistica HNK. God. 1963–1965. vodi balet istog ansambla. Ostvarila je niz karakternih solističkih uloga u baletima Licitarsko srce (K. Baranović), Bolero (M. Ravel), Šeherezada (N. Rimski Korsakov), Đavo u selu (F. Lhotka), Trorogi šešir (M. de Falla), Bahčisarajska fontana (B. V. Asafjev), Kineska priča (K. Baranović), Tragedija Salomé (F. Schmitt), Napuštene (M. Kelemen), Triptihon (P. Konjević), Bakantice (Y. Sicilianos), Don Juan (R. Strauss), Maria Candelaria (C. Riesco) i dr. Gostovala je na mnogim evropskim pozornicama (Engleska, Francuska, Italija, Austrija) te na Dalekom istoku. Koreografijom se bavi od 1957. i sa Sonjom Kastl postavlja balete na scenama HNK u Zagrebu, Rijeci i Splitu: Simfonija o mrtvom vojniku (B. Sakač), Čovjek pred zrcalom (M. Kelemen), Susreti (I. Krigin), Simfonija in Re (L. Sorkočević), Varijacije (P. Dešpalj), Posljednja uloga (I. Kuljerić), Soba (G. Auric), Dubrovačke skice (B. Bjelinski) i dr. Suautorica je mnogih baletnih emisija na zagrebačkoj TV: Improvizacije (D. Savin), Sumorni preludij (A. Skrjabin), Echo II (I. Kuljerić), Passacaglia (A. von Webern), Međuigra (M. Prohaska) i dr. God. 1949. dobila je republičku nagradu za ulogu Rumunjke u Hristićevoj Ohridskoj legendi.

LIT.: Bosiljka Pavić-Fajdić: Zagrebački balet. Vjesnik, 16(1955) 17. VII. — Nenad Turkalj: Mogućnost mladima. Narodni list, 15(1959) 9. VI. — Đorđe Šaula: Najveći uspjeh riječkog baleta. Vjesnik, 22(1961) 6. XII. — Peter Selem: Zbog Pulcinelle. Telegram, 6(1965) 12. XI. — Dragutin Zdunić: Hrvatske umjetnice. Zagreb 1971. — Branka Rakić: Nadmašen vlastiti nivo. Oko, 1(1973) 13. VI. — Tuga Tarle Crnogorac: Sumorni preludij. Ibid., 3(1975) 12. VI. — Krešimir Kovačević: Fantastična priča. Borba, 55(1976) 22. IV.
 
Gordana Omeragić-Mustanagić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BIDJIN, Nevenka. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/bidjin-nevenka>.