BULJAN, Miljenko

traži dalje ...

BULJAN, Miljenko, oceanograf (Sinj, l. XI 1911 — Split, 4. V 1980). Gimnaziju polazio u Sinju, a studij biologije s kemijom diplomirao 1933. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1935. srednjoškolski profesor u Slavonskom Brodu i Zagrebu, gdje je 1942. doktorirao biologiju disertacijom Fiziološka svojstva hranidbe parožina (Chara). Od 1943. sudionik NOB-a. Potkraj 1944. počeo raditi kao hidrokemičar u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Od 1948. do 1978. vodio je Laboratorij za kemijsku oceanografiju, a 1960–66. bio je direktor Instituta. Od 1961. do 1976. predavao je kemijsku oceanografiju i hidrologiju na postdiplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. God. 1950. boravio je na usavršavanju u Marine Biological Laboratory (Plymouth, Velika Britanija). Bio je član utemeljitelj Društva za proučavanje i unapređivanje pomorstva Jugoslavije (osnovano 1963), član College International des Consultants Benevoles pour les Sciences de la Mer (UNESCO, Pariz), potpredsjednik Međunarodne komisije za znanstveno istraživanje Sredozemnog mora (Monaco) i dr. — B. se bavio istraživanjima iz područja hidrologije mora, geokemije i kemijske oceanografije te marinokulture. Proučavao je fiziologiju hranidbe u morskih alga parožina, kemizam morske vode, metode određivanja njezine slanosti, periodične promjene slanosti i temperature Jadranskog mora, te cirkulaciju hranjivih soli u Jadranu i u vodenim bazenima općenito. Pokušavao je pronaći najbolje načine povećanja produktivnosti mora gnojenjem morskih kanala i zaljeva, a istraživao je i odnos između bioproduktivnosti i zagađivanja mora. Aktivno je sudjelovao na desetak domaćih i dvadesetak međunarodnih stručnih skupova. Objavio je oko 150 znanstvenih i stručnih radova. Surađivao je u većem broju časopisa: Acta Adriatica (1948–49, 1952–53, 1955–57, 1964, 1966, 1973–74, 1976), Nauka i priroda (1948), Proteus (1948/49, 1949/50), Acta botanica (1949), Arhiv za kemiju (1951), Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (Cambridge 1951, 1954), Priroda (1952, 1962, 1969), Geochimica et cosmochimica acta (London 1953), Mornarički glasnik (1953, 1956–58), Morsko ribarstvo (1953, 1955, 1957–61, 1963), Šumarski list (1953), Thalassia Jugoslavica (1969, 1975) i dr. Dobitnik je republičke nagrade za životno djelo (1979).

DJELA: Zanimljiva oceanografija. Split 1960. — Oceanografija i pomorska meteorologija (suautor M. Zore-Armanda). Rijeka 1963, (Osnovi oceanografije i pomorske meteorologije), Split 1971². — Introduction to Oceanography and Marine Meteorology (suautor M. Zore-Armanda). Beograd 1975.
 
LIT.: In memoriam M. Buljanu. Morsko ribarstvo, 32(1980) br. 2.
 
Josip Balabanić (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BULJAN, Miljenko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/buljan-miljenko>.