ČABRAJEC, Miroslav

traži dalje ...

ČABRAJEC, Miroslav, kazališni kritičar i književni povjesničar (Kloštar Ivanić, 22. X. 1918). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1937. te diplomirao književnost na Filozofskom fakultetu 1941. Doktorirao 1978. radom Priroda kao osnovna inspiracija poezije Vladimira Nazora. Srednjoškolski profesor u Zagrebu (1941–46), Osijeku (1946/47) i Rijeci (1947–58). Od 1958. do umirovljenja 1987. profesor na riječkoj Pedagoškoj akademiji (od 1977. Pedagoški fakultet), gdje predaje teoriju književnosti i povijest hrvatske književnosti. Od 1972. predaje također na Scuola superiore di lingue moderne u Trstu. Član uredništva Dometa (1968–74). — Od 1968. do 1987. sustavno objavljuje u Novom listu kritike o predstavama hrvatske i talijanske drame Narodnoga kazališta »Ivan Zajc« u Rijeci. Književnopovijesnim člancima i kritikama surađuje u Umjetnosti riječi, Dometima, Zborniku Pedagoškog fakulteta u Rijeci, Vinodolskom zborniku. Ističu se radovi o V. Nazoru, A. Šenoi, A. Barcu, M. Krleži, I. Andriću, M. Marjanoviću te uvodna studija u Stendhalovim Odabranim djelima (Rijeka 1962). Putopisnu prozu tiskao je u Pomorstvu, Novom listu i Dometima.

LIT.: Đ. Rošić: Iz gledališta. Rijeka 1980, 65. — Isti: Hrvatska poslijeratna kazališna kritika – pokrajinska. Rijeka. Prolog, 12(1980) 43, str. 80. — D. Gašparović: Estet govorene i pisane riječi. Dometi, 21(1988) 7, str. 347–349.
 
Ante Sekulić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČABRAJEC, Miroslav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cabrajec-miroslav>.