ČABRIAN, Josip

traži dalje ...

ČABRIAN, Josip, kulturni djelatnik (Ljubljana, 12. XII. 1898 — Varaždinske Toplice, 20. VII. 1969). Unuk Josipa, građevinskog stručnjaka. U Zagrebu završio gimnaziju i 1922. studij farmacije. Od 1952. do 1954. studirao arheologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao ljekarnik radio u Zagrebu, Rabu i Blatu na Korčuli, a od 1924. do umirovljenja 1954. samostalno u očevoj ljekarni u Varaždinskim Toplicama. Bavio se kulturnom prošlošću Varaždinskih Toplica, osobito arheološkim ostacima rimskoga kupališta (Aquae Iasae), potičući poratne arheološke radove na njihovu otkrivanju i konzerviranju. Najveća je Čabrianova zasluga utemeljenje Muzeja Varaždinskih Toplica u prostorijama lječilišta 1937. Godinama se brinuo o njegovu radu, dopunjavao muzejske zbirke, obnovio ga nakon stradanja u II. svjetskom ratu i smjestio u prostorije Staroga grada. Muzeju je ostavio svoju rukopisnu građu o prošlosti topličkoga kraja, dokumentaciju o liječnicima, ljekarnicima, barbirima, arhiv i biblioteku te dokumente o radničkom pokretu od l918. Objavio je niz stručnih radova iz povijesne i arheološke tematike Varaždinskih Toplica (Vjesnik muzealaca i konzervatora Hrvatske, 1953, 1965–66, 1968) te iz farmacije (Farmaceutski glasnik, 1960, 1967, 1969) i povijesti medicine (Zagorski kalendar, 1963; Liječnički vjesnik, 1968). Čabrianova studija Pregled povijesti Varaždinskih Toplica (Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 1965, 5) izdana je postumno kao samostalna knjižica (Zagreb 1973).

LIT.: H. Tartalja: 70 godišnjica mr. ph. Josipa Čabriana. Farmaceutski glasnik, 25(1969) 3, str. 121–122. — S. Hajduk: Rad na arheologiji mr. ph. Josipa Čabriana. Ibid., 28(1972) 10, str. 372–376. — Isti: Uz 35. obljetnicu postojanja Muzeja Varaždinskih Toplica i 13. obljetnicu smrti njegova osnivača. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 21(1972) 6, str. 26–29. — Isti: Naš »Fantek«. Kaj, 6(1973) 4/5, str. 39–42. — B. Zmajić i G. Krasnov: Noviji hrvatski numizmatičari. Numizmatika, 6(1978) str. 12.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČABRIAN, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cabrian-josip-kulturni-djelatnik>.