ČABRIJAN, Tomislav

traži dalje ...

ČABRIJAN, Tomislav, internist endokrinolog (Beograd, 22. X. 1934). U Zagrebu završio gimnaziju 1953. i studij medicine 1959. God. 1961–63. radio u Domu zdravlja Maksimir u Zagrebu, a zatim 1964–68. specijalizirao internu medicinu u Internoj klinici Bolnice »Dr. Mladen Stojanović« (Klinička bolnica »Sestre milosrdnice«) u Zagrebu, gdje je nastavio raditi posvetivši se endokrinologiji, a na tom se području, kao stipendist Humboldtove zaklade, 1972. i 1975. usavršavao u Hamburgu. Također je završio poslijediplomski studij iz dijabetologije (1972–73), a 1975. postigao doktorat znanosti radom o antidiuretskom djelovanju vazopresina (Anali Kliničke bolnice »Dr M. Stojanović«, 1976). God. 1977. habilitirao se za naslovnog docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, na kojem je 1980. izabran za izvanrednog te 1986. za redovitog profesora. Od 1980. voditelj je Centra za dijabetes u Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Interne klinike Kliničke bolnice »Dr. Mladen Stojanović« u Zagrebu, a od 1990. voditelj Zavoda. Također je tijekom 1990. bio ravnatelj te bolnice. — Istražuje šećernu bolest, navlastito sekreciju inzulina, inzulinska protutijela, kontraregulatorne hormone te njezino liječenje (Anali Bolnice »Dr M. Stojanović«, 1968, 1975–76; Pharmaca, 1973; American Journal of Clinical Nutrition, Bethesda 1975; Radiologia Iugoslavica, 1980; Diabetologia Croatica, 1981–82, 1987–88; Saopćenja »Pliva«, 1981, 1983; Nuclear Medicine, Stuttgart 1986; Periodicum biologorum, 1986, 1988–89), ispituje međuodnos osovine hipotalamus-hipofiza-štitnjača s posebnim osvrtom na djelovanje tiroliberina i vazopresina na sekreciju drugih hormona i metabolizam (Anali Bolnice »Dr M. Stojanović«, 1970, 1976, 1978; Acta medica Iugoslavica, 1972, 1976, 1987; Acta endocrinologica,benhavn 1976, Radiologia Iugoslavica, 1976, 1979, 1981–83; Liječnički vjesnik, 1979; Endocrinologia Iugoslavica, 1980–81, 1984; Jugoslavenska ginekologija i opstetricija, 1982), proučava autokrinu regulaciju rasta tumora (Journal of Endocrinology, London 1986; Journal of Steroid Biochemistry, Oxford 1987; European Journal of Nuclear Medicine, Berlin 1988; Progress in Cancer Research and Therapy, New York 1988; Aktuelle Endokrinologie und Stoffwechsel, Stuttgart 1989) te obrađuje i druge endokrinološke probleme: primarni aldosteronizam, osteoporozu, hipofunkciju štitnjače i endokrino uvjetovanu hipertoniju (Anali Bolnice »Dr M. Stojanović«, 1970–71, 1976; Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1970; Endokrinologie, Leipzig 1972; Liječnički vjesnik, 1972; Pharmaca, 1974). Napose istražuje hormonske promjene u pretilih osoba s poremećajem ciklusa budnost–spavanje te je zajedno s Verom Dürrigl uredio zbornik Pretilost i apnejički sindrom (Zagreb 1992).

 
Vladimir Dugački (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČABRIJAN, Tomislav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cabrijan-tomislav>.