ČAČIĆ, Branko

traži dalje ...

ČAČIĆ, Branko, slikar, likovni pedagog i muzealac (Petrinja, 23. I. 1933). Završio učiteljsku školu u Petrinji 1951. te Višu pedagošku školu u Sarajevu 1954. Slikarstvo diplomirao u klasi M. Čelebonovića na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1959. God. 1961–68. bio nastavnik likovnog odgoja u Sunji i Petrinji te predavač metodike likovnog odgoja u petrinjskoj Pedagoškoj akademiji; pritom organizira mnoge izložbe dječjih likovnih radova. Od 1968. vodi likovni studio Centra za kulturu u Sisku, a od 1971. kustos je galerijske zbirke tamošnjeg Muzeja. Proučava narodno likovno stvaralaštvo petrinjskog Pokuplja i sisačke Posavine te priređuje izložbe Muzeja o seoskoj drvenoj arhitekturi i narodnom vezivu. O tome objavljuje knjigu Hrvatska korablja (1971) i esej Peča i slika (Sisak 1976), a suautor je kataloga izložbe Skulptorski trag tesarskog umijeća (1978). Baveći se galerijskim radom, likovno uredio više od 130 kataloga i napisao predgovore u katalozima izložaba umjetnikâ rodom iz sisačkoga kraja (I. Antolčić, I. Mareković, M. Glavnik, Vesna Kožić, S. Striegl, J. Gec). O dječjem crtežu pisao u katalozima likovnih izložaba učenika osnovnih škola sisačko-banijske regije (1979–80). Objavio napis o nastanku glagoljice u brošuri Svečanost glagoljice (Sisak 1989) te priloge o likovnom stvaralaštvu zavičaja u knjizi Oči nasljeđa (Sisak 1988). U slikarskom radu Č. se uglavnom izražava crtežom, a nadahnjuje se folklornom tematikom. Samostalno izlagao u Sisku (1969), Petrinji (1971), Vukovaru (1972) i Zagrebu (1980). Sudjeluje na izložbama sisačkoga likovnog kruga.

DJELA: Hrvatska korablja (suautor D. Salopek). Zagreb—Petrinja—Sisak 1971.
 
LIT.: Knjiga o arhitekturi. Vjesnik, 32(1971) 25. VIII, str. 6. — Đ. Gajdek: Što se krije iza dječjeg crteža? Jedinstvo (Sisak), 27(1972) 21. IX, str. 18. — Đ. G.: Skulptorski trag tesarskog umijeća. Ibid., 33(1978) 31. VIII, str. 8. — -boa-: Povratak korijenima. Ibid., 43(42!)(1987) 30. VII, str. 8. — Z. Gavran (Z. G.): Hommage glagoljici. Glas Koncila, 28(1989) 16. VII, str. 9.
 
Redakcija (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČAČIĆ, Branko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cacic-branko>.