ČAČIĆ, Vladimir

traži dalje ...

ČAČIĆ, Vladimir, publicist i glazbeni kritičar (Osijek, 1857 — Zagreb, 30. IX. 1938). Završivši pravo doktoratom, radio u sudačkoj službi kao kotarski sudac u Đurđevcu 1894–97, Ogulinu 1907–09. i Zagrebu 1910, a umirovljen je u zvanju banskog savjetnika. Bavio se i publicističkom djelatnošću, objavljujući najprije prigodne napise u Bršljanu (1890–91), zatim u Mjesečniku Pravničkoga družtva u Zagrebu (1902, 12 i 1904, 2) te poslije u zagrebačkim Novostima (1926, 1927) i Obzoru (1926). Trajnije i redovitije pisao je izvješća i kritičke osvrte na koncerte, najprije u Viencu (redovito 1899–1903), potom u Narodnim novinama (1902, 1904, 1913–15, većina tekstova s potpisom Dr. V. Č.), Obzoru (1921, 1926) i Jutarnjem listu (1924). U osvrtima je iscrpno izvješćivao o svakoj izvedenoj skladbi, ocjenjujući kritički izvođače, odn. način interpretacije, te se predstavio kao glazbeno naobražen pisac i posebno kao poznavatelj gudaćih instrumenata i komorne glazbe.

LIT.: Pokop dra Vladimira Čačića. Jutarnji list, 27(1938) 9586, str. 4.
 
Ivona Ajanović-Malinar (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČAČIĆ, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cacic-vladimir>.