ČAČKOVIĆ VRHOVINSKI, Franjo Ksaver

traži dalje ...

ČAČKOVIĆ VRHOVINSKI, Franjo Ksaver, flautist i skladatelj (Zagreb, 18. I. 1789 — Zagreb, 21. II. 1865). Po zvanju sudac. U mladosti učio privatno flautu, klarinet i violinu, pa je, razvivši se u vrsna flautista, nastupao na koncertima u Njemačkoj i Austriji (Innsbruck, Salzburg, Brixen). God. 1827. sudjelovao je u osnivanju zagrebačkoga Glazbenog društva (poslije HGZ) i bio više godina članom njegova Ravnateljstva, a nakon utemeljenja glazbene škole Društva bio je u razdoblju 1847–65. u nekoliko navrata i školski nadzornik. Uz to je kao koncertni solist na flauti i član društvenog orkestra desetljećima nastupao na koncertnim priredbama Glazbenog zavoda. Narodnom preporodu pristupio 1830-ih te se posvetio i skladanju. Iako je zapravo bio skladatelj amater, kao gorljiv ilirac nastojao je svojim djelima, temeljenim pretežito na hrvatskim rodoljubnim napjevima, pridonijeti ostvarenju Gajeva kulturno-političkog programa. Skladao je 7 varijacija na poznate napjeve i 2 fantazije za flautu solo ili uz orkestar ili uz instrumente (Varijacije na popijevku Lisinskog Iz Zagorja od prastara; Franjovka, fantazija za flautu uz pratnju dviju violina, viole, violončela, violona, dvaju rogova i glasovira), Vienac narodnih glasova za orkestar, Narodne manevrir-marše za veliki orkestar, više prigodnih skladba i različite plesne skladbe (Dvoranke, hrvatski valceri za veliki orkestar). Njegove skladbe, danas posve zaboravljene i većinom izgubljene, nemaju osobite umjetničke vrijednosti, ali je Č., djelujući višestruko u radu Glazbenog zavoda, mnogo pridonio općem razvitku glazbenog života u Zagrebu.

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. Zagreb 1858, 52. — F. Kuhač: Glasbeno nastojanje Gajevih ilira. Zagreb 1885, 31–32. — V. Klaić: Osnutak glasbenoga zavoda u Zagrebu. Izvješća Narodnog zemaljskog glasbenog zavoda u Zagrebu koncem školske godine 1889/90, 1890, str. 3. — F. Kuhač: Ilirski glazbenici. Zagreb 1893, 149–152. — E. Laszowski (Z. B.): Dva glazbotvora posvećena Gaju. Prosvjeta (Zagreb), 17(1909) 23, str. 719. — A. Goglia: Franjo Ksaver Čačković-Vrhovinski. Zagreb, 9(1941) 1/2, str. 17–23.
 
Ladislav Šaban (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ČAČKOVIĆ VRHOVINSKI, Franjo Ksaver. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cackovic-vrhovinski-franjo-ksaver>.