CAJNER, Mirko

traži dalje ...

CAJNER, Mirko, zborovođa, skladatelj i publicist (Zelina, 19. VII 1910 — Zagreb, 30. IX 1988). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu, a glazbeno obrazovanje stekao u glazbenoj školi Čirilo-Metodovog kora. God. 1945–49. radio u redakciji Nakladnog zavoda Hrvatske kao referent, novinar i urednik glazbenih izdanja, a 1957–65. u tvornici gramofonskih ploča »Jugoton« kao glazbeni urednik. God. 1931. pokrenuo skupa sa Zdenkom Štambukom omladinski književni list Budućnost, od kojega su izašla samo dva broja. Bavio se i samostalnom izdavačkom djelatnošću te vodio ured za prepisivanje i umnožavanje nota. Usporedo je 1935–77. vodio mnoge zborove u Zagrebu i okolici (Runolist, Sklad, Sloboda, Keršovani, Podgorac, Prigorac i dr.) te bio predsjednik Zajednice prigorskih zborova »Matija Gubec« i organizator raznovrsnih glazbenih priredaba. Skladao je jednostavnija zborska djela, namijenjena amaterskom muziciranju: Pred večer, Najte, Pred kipom Matije Gupca i dr. Obradio više narodnih napjeva, ponajviše s područja zagrebačke okolice, dijelom objelodanjenih na pločama »Jugotona« (svatovske pjesme iz Prigorja, pjesme iz Like itd.).

 
Nikša Njirić (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CAJNER, Mirko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cajner-mirko>.