CAJNKO, Valentin

traži dalje ...

CAJNKO, Valentin, crkveni pisac i pedagog (Ključarovci kod Ormoža, 12. II 1868 — Varaždin, 22. VII 1925). Gimnaziju završio u Varaždinu (1887), studij bogoslovije u Zagrebu (1891). Do 1896. kapelan je u Pitomači, potom kateheta gradske škole u Bjelovaru, a od 1897. do smrti kateheta djevojačkih škola u Varaždinu. Djelovao je u dobrotvornim društvima u Varaždinu: bio je predsjednik Potpornog društva za podupiranje siromašnih učiteljica, tajnik Društva za prehranu i Društva za potporu siromašne školske mladeži te tajnik i predsjednik Katoličkog djetićkog društva i Duštva za podupiranje bolesnih sugrađana, a odbornik Gimnazijskog potpornog društva. Bio je i gradski zastupnik u Varaždinu. — C. se bavio književnim, pedagoškim i publicističkim radom. Pisao je biografije i nekrologe hrvatskih književnika na slovenskom jeziku u Ljubljanskom zvonu (1888, 1891–93, 1895), Domu in svetu (1892–94) i Voditelju v bogoslovnih vedah (1906, 1911, 1915). Na hrvatskom jeziku pisao je pedagoške članke u Kršćanskoj školi (1910–11, 1914) i propovijedi u Dušobrižniku.

DJELA: Što čini bl. dj. Marija za svoje štovatelje i što čine pravi štovatelji Marijini. Varaždin 1908. — Marijin Cvjetnjak. Varaždin 1916.
 
LIT.: B. Flegerič: Ormoški spomini. Ljubljana 1895, 162. — F. Kovačič: Trg Središče, krajepis in zgodovina. Maribor 1910. 249–250. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 11. Zagreb 1913. — M. Kanoti: Kateheta Valentin Cajnko. Katolički list, 76(1925) 30, str. 376–377. — T. Blažeković: Fluminensia Croatica. Zagreb 1953, 172.
 
Branko Pleše (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CAJNKO, Valentin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cajnko-valentin>.