CARIN, Vladimir

traži dalje ...

CARIN, Vladimir, redatelj, RTV-scenarist i pisac (Nova Gradiška, 3. I 1913). Pučku školu počeo u Novoj Gradiški, nastavio 1920. u Zagrebu, gdje je 1933. završio realnu gimnaziju. Napustivši studij povijesti umjetnosti, zaposlio se u tiskari kao litocrtač. Zbog sudjelovanja u lijevom pokretu bio lišavan slobode. Pobjegavši 1941. u Split, interniran je u Korčulu, gdje se nakon kapitulacije Italije 1943. pridružio partizanima. Iz borbene jedinice upućen je u redakciju Slobodne Dalmacije, u kojoj radi kao prevodilac. Poslije rata urednik je u zagrebačkomu Narodnom listu i Vjesniku te pohađa filmsku školu »Jadran-filma«. God. 1949. stalno se zaposlio u Beogradu, isprva kao filmski asistent režije, zatim reporter Radio-stanice Beograd te od 1953. radio-dramski redatelj. — U Narodnom listu i Vjesniku uz novinske članke i reportaže tiskana su mu i prva poglavlja romana o Jasenovačkom logoru, koji je u cijelosti objavljen tek 1961. pod naslovom Smrt je hodala četvoronoške. Pisan na temelju kazivanja druge osobe – logoraša – roman je pokušaj kronološke rekonstrukcije događaja u logoru od njegova osnutka do proboja logoraša. Bavio se dramatizacijama romana (Cesarec, Remarque, Hemingway, Davičo, Brixy), adaptacijama (Nušić, Čehov, Wilde), pisanjem radio-drama (Dečak s brojem na ruci i dr.) te scenarija za igrane, dokumentarne i nastavne filmove i TV-serije. Za scenarije TV-serije Ferije u Lipici dobio je 1963. međunarodnu nagradu u Londonu, a njen beletristički oblik objavljen je na njemačkom jeziku, zatim u Beogradu pod naslovom Lude li devojke. Bio je i redatelj animiranih propagandnih poruka, a s I. Petkovićem režirao je zabavni crtani film Ajkula nežna srca (»Avala film«, 1964). Prema vlastitom scenariju (na osnovi istoimena romana Nenada Brixyja) režirao je u Ljubljani igrani film Mrtvim vstop prepovedan (1965). Svoje scenarije Istina o savršenom zločinu i Istina o jednom uspehu zajedno sa suprugom Ljubinkom Pavlović-Carin preoblikuje u romane.

DJELA: Smrt je hodala četvoronoške. Zagreb 1961. — Lude li devojke. Beograd 1975. — Istina o savršenom zločinu. Beograd 1984. — Humoreska na savremeni način. Gornji Milanovac 1986. — Istina o jednom uspehu. Beograd 1987.
 
LIT.: M. S. M.: Hronika o ustaškom logoru u Jasenovcu. Politika, 59(1962) 4. IV. — J. Pavlović: Lipice zadivile Evropu. Radio revija, 2(1968) 2. II.
 
Jure Šonje (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CARIN, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/carin-vladimir>.