ĆATIPOVIĆ, Ante

traži dalje ...

ĆATIPOVIĆ, Ante, organizator zdravstvene službe (Sinj, 6. VI. 1927). Gimnaziju završio 1945. u Splitu, studij medicine 1951. u Zagrebu. God. 1953. radio u Sinju najprije kao liječnik opće prakse, a od 1954. do 1961. kao ravnatelj Doma narodnog zdravlja. U Splitu je od 1961. do 1971. bio direktor Zavoda za zaštitu zdravlja te 1963–71. voditelj Ogranka Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar« za poslijediplomski studij i nastavnik javnog zdravstva, međunarodnog zdravstva i metodike znanstvenog rada za specijalizante opće, školske i urgentne medicine te medicine rada. Uz to je bio honorarni nastavnik na Višoj stomatološkoj školi u Splitu. Usavršavao se na poslijediplomskim studijima u Londonu, Parizu, Moskvi i Bostonu. Doktorsku disertaciju o suvremenim problemima organizacije zdravstvene službe obranio je 1976. Kao stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije 1971–79. savjetnik je za zdravstveno planiranje u Ministarstvu zdravlja Etiopije, 1979–84. direktor zdravstvene službe i v. d. glavnog tajnika za zdravstvo Republike Sejšeli te 1984–85. dužnosnik regionalnog ureda te organizacije za Afriku u Brazzavilleu (Kongo), a nakon umirovljenja 1986. i dalje radi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji na poslovima zdravstvenog planiranja. — Bavio se organizacijom zdravstvene službe, napose zdravstvenom zaštitom majke i djeteta, školske djece i radnika, metodologijom planiranja zdravstvene zaštite i zdravstvenih akcija, ekonomikom zdravstva te komparativnim studijima zdravstvene službe mnogih zemalja i regija, objavljujući radove u časopisima Zdravstvo (1962–63), Narodno zdravlje (1964, 1966, 1968–69, 1971), Liječnički vjesnik (1966), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1968) te u inozemnim časopisima Journal of American Public Health Association, WHO Bulletin i International Epidemiologic Association Journal. Suautor je i glavni urednik knjiga Zdravstvena zaštita majke i djeteta (1962), Comprehensive Directory of Health Services in Ethiopia (1976), Health Manpower Study for Ethiopia (1978) te Country Health Profile Seychelles (1984). Preveo je s engleskog udžbenike Epidemiologija R. Taylora (Split 1963), Epidemiološki metod B. McMahona (Split 1963) te Uvod u biostatistiku H. Bancrofta (Split 1963).

DJELA: Organizacija zdravstvene službe u kotaru Split (suautor). Split 1962. — Planiranje u zdravstvu. Zagreb 1962. — Analitički prikaz o ekonomsko-financijskom poslovanju i problematici zdravstvene službe u vezi sa društvenom i ekonomskom reformom Jugoslavije (suautor). Split 1965. — Izvještaj o zdravstvenom stanju naroda na području kotara Split (suautor). Split 1965. — Medicinski centar Split. Elaborat (suautor). Split 1968. — Zdravstvo grada Splita. Plan razvoja 1968. do 1975 (suautor). Split 1968. — Zdravstvo općine Korčula. Plan razvoja 1969–1975 (suautor). Split 1969.
 
LIT.: V. Boić: Liječnici i glazba u Hrvatskoj. Liječnički vjesnik, 96(1974) 2, str. 82–91. — 60 godina Zavoda za zaštitu zdravlja Split. Split 1982, 192–194, 201, 222, 289–291.
 
Vladimir Dugački (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ĆATIPOVIĆ, Ante. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/catipovic-ante>.