ĆEKLIĆ, Vasilije

traži dalje ...

ĆEKLIĆ, Vasilije (Vaso), pedagog i metodičar (Obrnja kraj Kalinovika, 26. IV. 1924). Gimnaziju polazio u Subotici, maturirao privatno 1949. u Slavonskom Brodu. Vojno učilište za veze završio 1947. u Beogradu, diplomirao hrvatski s jugoslavenskim književnostima 1957. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao 1983. na Filološkom fakultetu u Beogradu tezom Humor i satira u prozi Slavka Kolara. Do 1950. bio aktivan oficir, 1955–58. zaposlen u Radničkom sveučilištu »Moša Pijade« u Zagrebu, 1958–60. prosvjetni je savjetnik u Savjetu za prosvjetu i kulturu SR Hrvatske. Od 1960. na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci (poslije Pedagoški fakultet) predaje estetsku kulturu, potom narodnu i bosansko-hercegovačku književnost pri jugoslavističkoj grupi. — Autor je priručnika i rasprava s područja metodike nastave materinskog jezika i književnosti u obrazovanju odraslih. Za administrativne službenike izradio Osnove pravopisa i priručnik Vještina pisanja. Surađivao u periodicima Obrazovanje radnika (1957), Narodno sveučilište (1958, 1960), Savremena škola (zbornik, Beograd 1961), Prilozi Zavoda za kulturu Hrvatske (1979), a prikazima Kalebove i Kolarove poetike te humora u hrvatskoj književnosti u Dometima (1971, 1988), Istri (1983, 1985), Zborniku Pedagoškog fakulteta u Rijeci (1983–85), Izrazu (1984), Odjeku (1984) i dr.

DJELA: Primjena audio-vizuelnih sredstava u nastavi. Zagreb 1958, 1962². — Izbor tekstova (hrestomatija; suautor Ž. Matijević). Zagreb 1960. — Voditelj obrazovne grupe (suautor D. Žubrinić). Beograd 1961. — Osnove pravopisa hrvatskosrpskoga jezika. Rijeka 1961. — Vještina pisanja. Zagreb 1962, Rijeka 1969², 1973³.
 
Nataša Bašić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ĆEKLIĆ, Vasilije. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ceklic-vasilije>.