ĆELAP, Đorđe

traži dalje ...

ĆELAP, Đorđe, knjižar i nakladnik (Mirkovci kraj Vinkovaca, 17. IX. 1892 — Zagreb, 31. V. 1949). Dva razreda gimnazije polazio u Zagrebu, kamo se obitelj preselila 1900. Knjižarstvo učio 1905–08. u Pančevu, potom do 1918. u Zagrebu u S. Kuglija i Đ. Trpinca. Za I. svjetskog rata izdavao s Milanom Grčićem kalendar Srpsko kolo, a 1918. kao prvu knjigu u svojoj nakladi objavljuje Hrvatsku rapsodiju M. Krleže, s kojim je drugovao i polazio gimnaziju. God. 1926. sa suprugom Anom, rođ. Jurčević (Vrbanja kraj Vinkovaca, 22. II. 1894 — Zagreb, 10. II. 1984) otvorio knjižaru, papirnicu i antikvarijat na Trgu kralja Aleksandra u Zagrebu (danas Trg maršala Tita), prvu podružnicu 1929. na Wilsonovu trgu (Novinarski dom; danas Trg F. D. Roosevelta), drugu u Radišinoj ul. (danas Ul. kneza Mislava). Među njegovim izdavačkim projektima ističu se monografije o I. Meštroviću, P. Palavičiniju, J. Plečniku i srpskim zadužbinama, potom 1933. pokrenuta Biblioteka francuskih pisaca s hrvatskim komentarom za lektiru, 1937. objelodanjen Povratak iz SSSR-a A. Gidea te 1940. Cesarčeva drama Sin domovine i Ciklus putovanja po Sovjetskom Savezu (Kod sovjetskih malih naroda, Na Uralu i Volgi, Na Ukrajini). U travnju 1941. uhićen je i zatvoren najprije u Zagrebu, potom u Kerestincu te interniran u zavičajne Vinkovce, odakle bježi u Beograd. U izbjeglištvu ostao do svibnja 1945, a nakon povratka u Zagreb nastavio voditi knjižaru (djelovala i za rata) do njezine konfiskacije. God. 1947–48. radio u knjižarskom poduzeću Ratnih vojnih invalida u Zagrebu (poslije »Narodna knjiga«), potom umirovljen. Bio je član suda časti Trgovačke i obrtničke komore, član uprave Kluba knjižara u Zagrebu te član Nadzornog odbora Saveza knjižarskih organizacija sa sjedištem u Beogradu.

LIT.: H. Petris: Knjižar g. Đorđe Ćelap o knjižarskom podmladku i o našim gospođama. Zatim o budućnosti knjižarstva i o antikvarijatima. 15 dana, 3(1933) 18, str. 285–286. — Lj. Durković Jakšić: Jugoslovensko knjižarstvo 1918–1941. Beograd 1979. — S. Lasić: Krleža. Kronologija života i rada. Zagreb 1982.
 
Božena Šurina (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ĆELAP, Đorđe. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/celap-djordje>.