CINDRO, Nikola

traži dalje ...

CINDRO, Nikola, borac protiv Turaka (Split, sredinom XVI st. — pod Klisom, 28. V 1596). Sin je Agostina i brat Petra. Bio je jedan od glavnih suradnika Ivana Albertija u organiziranju pothvata za oslobođenje Klisa od Turaka 1596. U toj akciji C. je imao osigurati potporu i novac od cara Rudolfa II te pridobiti uskočke i carske čete. Iako je u tome uspio, preuranjena odluka Ivana Albertija da prodre i osvoji Klis (7. IV 1596) onemogućila je snage koje je C. organizirao. C. je pritekao u pomoć Albertiju 8. travnja a carske čete pod krajiškim generalom Jurjem Lenkovićem 27. travnja. Nakon Albertijeve pogibije, general Lenković odredio je Cindra za zapovjednika tvrđave. Tome se usprotivio Albertijev brat arhiđakon Nikola i da ne bi došlo do razdora među braniteljima Klisa, C. je zamolio Lenkovića da imenuje drugog zapovjednika; a on se prihvatio zadatka da zajedno s Lenkovićem dovede pomoć opsjednutoj tvrđavi. U noći 28. svibnja probio se zajedno s Lenkovićem iz tvrđave, ali je na obroncima Mosora poginuo u sukobu s nadmoćnijom turskom vojskom. Klis je ponovno pao u turske ruke 30. svibnja iste godine.

LIT.: F. Carrara: Uomini illustri di Spalato. Spalato 1846, 4–5. — Š. Ljubić: Dizionano biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 84. — D. S. Karaman: Cindro Nikola. Narod, 8(1891) 98, str. 1; 99, str. 1–2. — L. Jelić: Uskoci i urote o preotmi Klisa za druge polovine XVI. vieka. Glasnik Matice dalmatinske, 3(1903–04) 4, str. 343, 347. — J. N. Tomić: Grad Klis u 1596. godini. Beograd 1908, 194–208. — G. Novak: Splićani junaci: Ivan Alberti i Nikola Cindro. Naš mornar, 1930, str. 50–55. — Lj. Karaman: U vrijeme junačke kliške epizode g. 1596. Novo doba (Split), 16(1933) 16. IV, str. 9–10. — J. N. Tomić: Građa za istoriju pokreta na Balkanu protiv Turaka krajem XVI i početkom XVII veka. Beograd 1933, 43, 64, 66. — M. Perojević: Klis u turskoj vlasti. Sarajevo 1936, 51–73. — G. Novak: Mletačka uputstva i izvještaji, 6. Zagreb 1970, 27–47.
 
Nada Gogala (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CINDRO, Nikola. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cindro-nikola-borac>.