CRNICA, Ante

traži dalje ...

CRNICA, Ante (Petar), pravnik (Zaton, 28. VI 1892 — Zagreb, 24. VI 1969). Osnovnu školu završio u Zatonu, šest razreda srednje škole u Sinju (1904–09). U Franjevački red stupio 1909. na Visovcu. Filozofiju studirao u Šibeniku i Zaostrogu (1910–12), bogosloviju u Makarskoj (1912–15). Studij teologije, crkvenog i civilnog prava nastavio u Fribourgu (Švicarska), gdje je 1917. doktorirao iz teologije, a 1918. iz obaju prava. Kratko vrijeme radio među našim radnicima u Belgiji. Djelovao kao profesor crkvenog prava na Franjevačkoj bogosloviji u Makarskoj (1918–28, 1934–41) te u Zagrebu (1945–48). Jedan je od osnivača tiskare »Kačić« u Šibeniku i njezin upravitelj (1927). Od 1958. vodio kao vicepostulator crkvenopravni postupak za kanonizaciju Nikole Tavelića. Više godina bio je suurednik Nove revije; pokrenuo i prvi uređivao Vjesnik bl. Nikole Tavelića (1962–69) te Bogoslovnu biblioteku, u kojoj je izišlo 18 knjiga. Pisao je o pravnim odnosima između crkve i države, osobito o konkordatu za predratne Jugoslavije. Za školsku i praktičnu upotrebu preveo je Kodeks kanonskog prava, što je prvi prijevod kanonskog prava na hrvatskom jeziku. U pravnim spisima C. se posebno zauzimao za obogaćivanje hrvatske pravne terminologije. Surađivao u Lexicon der Marienkunde (Regensburg 1967). Radove objavljivao u periodicima Katolički list (1919–21, 1936, 1944), Čas (1921), Nova revija (1922–41), Glasnik sv. Ante Padovanskoga (1934), Novo doba (1929–30, 1936–39), Hrvatska straža (1930, 1935), Gospa Sinjska (1927, 1935–36), Dobri Pastir (1951), Gore srca (1952), Vjesnik bl. Nikole Tavelića (1962–68) i Marija (1963). Surađivao je u nekoliko zbornika i kalendara. Pisao i na esperantu.

DJELA: Modificationes in Tractatu de censuris per Codicem iuris Canonici introductae. S. Mauritii Agaunensis 1919. — Odnošaj crkve i države u Kodeksu kanonskog prava. Čas, 15(1921) str. 336–350. — Kulturno značenje 1000-godišnjice Hrvatskog Kraljevstva. Split 1925. — Glavni događaji iz povijesti preslavne Gospe od Zdravlja. Šibenik 1934. — Kanonsko pravo Katoličke crkve, 1. Split 1937; 2. Šibenik 1941. — Naša Gospa od Zdravlja i njezina slava. Šibenik 1939. — Commentarium theoretico practicum Codicis iuris Canonici, 1–2. Šibenik 1940–41. — Bl. Nikola Tavelić – dika i ponos hrvatskog naroda. Zagreb 1944. — Priručnik kanonskog prava Katoličke crkve. Zagreb 1945. — Hrvati i Marija. Zagreb 1953. — De canonizatione aequipollenti in favorem B. Nicolai Tavelić Ord. Min. Martyris Hierosolymitani ex an. 1391. Šibenik 1958. — Historico-iuridica dilucidatio vitae, martyrii et gloriae B. Nicolai Tavelić ... Romae 1958. — Život, štovanje i milost bl. Nikole Tavelića. Šibenik 1958. — Bl. Nikola Tavelić – naš uzor. Zagreb 19601, 1961². — Bl. Nikola Tavelić – naš veliki dobročinitelj. Zagreb 19601, 1961². — Nova disciplina canonica circa canonisationem aequipollentem cum special respectu ad B. Nicolaum Tavelić, Ord. Minorum, Martyrem. Zagreb 1961. — Prezime bl. Nikole Tavelića. Šibenik 1963. — Querela »Antemuralis Christianitatis«. Zagreb 1963. — Biser hrvatskog naroda – bl. Nikola Tavelić, jeruzalemski mučenik i čudotvorac. Šibenik 1965. — Thaumaturgus Croaticus – B. Nicolaus Tavelić, Martyr Hierosolymitanus. Šibenik 1965.
 
LIT.: I. Esih: Uz novo hrvatsko pravno i bogoslovno djelo »Kanonsko pravo Katoličke crkve« od dra A. Crnice. Hrvatska revija, 11(1938) 5, str. 274–275. — J. Šetka: O. Ante Crnica. Vjesnik bl. Nikole Tavelića, 8(1969) 1/2, str. 2–6. — Fra Ante Crnica (1892–1969). Život i djela (zbornik). Makarska 1970. — A. J. Soldo: O. fra Ante Crnica. Kačić, 3(1970) str. 177–184. — J. Ravlić: Lovro Sitović i narodna pjesma. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 20(1973) str. 190, 192, 206. — V. Novak: Magnum crimen. Beograd 1986².
 
Josip Anto Soldo (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CRNICA, Ante. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/crnica-ante>.