ĆUS, Ferdo

traži dalje ...

ĆUS, Ferdo, kipar (Zagreb, 19. VII. 1891 — Crni vrh na Gučevu, 12. X. 1914). Završivši Obrtnu školu, upisao se 1907. u prvi kiparski odjel Više škole za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu (R. Valdec i R. Frangeš Mihanović). Za školovanja izradio brončane figure dječaka s kornjačama za fontanu u Petrinji, a 1910. zapaženu kompoziciju s figurom u sredini. God. 1911. dobiva jednogodišnju stipendiju za nastavak studija te uz Valdeca i Milu Wod izrađuje dekorativne plastične ukrase na južnom pročelju Sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Skupine sova na krovu zgrade njegovo su samostalno djelo. Potkraj 1912. dodijelilo mu je Hrvatsko društvo umjetnosti, na preporuku I. Kršnjavoga, stipendiju za usavršavanje u Državnoj školi za drvorezbarstvo u Sankt Christini (Val Gardena u Južnom Tirolu). Tamo je započeo modelirati skulpturu Bogorodica s djetetom, koju je 1914. nedovršenu donio u Zagreb. Kao dobrovoljac poginuo na srpskoj fronti. — Iako malen, Ćusov se opus odlikuje tematskom raznolikošću i senzibilnošću u modelaciji drva (Bogorodica s djetetom, Sv. Franjo, Sv. Dominik, Starica, Starac, Rob, Fragment, Tigar, Bik). U svetačkim figurama uspješno je slijedio kvalitete barokne crkvene plastike, a vještom i mekom modelacijom postigao je suptilne karakterizacije portretiranih likova (Glava djeteta). Skulpture su mu bile izložene na I. proljetnom salonu (1916), izložbama Pola vijeka hrvatske umjetnosti (1938/39) i Sakralna umjetnost (1979) u Zagrebu, kao i na izložbi Jugoslovenska skulptura 1870–1950 (Beograd 1975). Nalaze se u Modernoj galeriji i Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu te u privatnom posjedu.

LIT.: Lj. Kara: Izložba Umjetničke škole. Novosti, 4(1910) 20. VII, str. 2–3. — V. Lunaček: Hrvatski proljetni salon. Obzor, 59(1916) 5. IV, str. 2. — M. Nehajev: Kroatischer Kunstfrühling. Agramer Tagblatt, 31(1916) 15. IV, str. 3–4. — Đ. Vilović (Đ-o V-ć.): Kiparstvo u »Proljetnom salonu«. Novine (Zagreb), 3(1916) 5. IV, str. 3–4. — I. Kršnjavi: Ferdo Ćus. Hrvatska prosvjeta, 4(1917) str. 113–114. — M. D.: Izložba »Pola vijeka hrvatske umjetnosti«. Hrvatski dnevnik, 4(1939) 22. I, str. 18. — M. Vod: U spomen Ferdi Ćusu. Ibid., 25. V, str. 12. — Z. Marković: Frangeš-Mihanović. Zagreb 1954, 205. — M. Peić: Ferdo Ćus. Čovjek i prostor, 2(1955) 25, str. 5. — Isti: Hrvatski umjetnici. Zagreb 1968, 353. — Ferdo Ćus (u katalogu izložbe: Jugoslovenska skulptura 1870–1950. Beograd 1975, 221). — V. Mažuran-Subotić: Ferdo Ćus (1891–1914). Kontura, 2(1992) 5, str. 24–25.
 
Vladimira Tartaglia-Kelemen (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ĆUS, Ferdo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/cus-ferdo>.