DABAC, Petar

traži dalje ...

DABAC, Petar, umjetnički fotograf (Zagreb, 19. VI. 1942). U Zagrebu završio srednju školu te 1973. diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Fotografijom se bavi od 1960. surađujući u atelijeru svoga strica T. Dapca, a od 1966. djeluje kao samostalan umjetnik. Studijski boravio u Zürichu, Parizu i Amsterdamu 1979. Nakon stričeve smrti (1970), preuzima njegov atelijer, gdje uređuje »Arhiv TD« s galerijom, koju vodi 1980–87. God. 1986. vodio je fotografsku radionicu u dvorcu Retzhof kraj Graza, a 1989 (s francuskim fotografom J. M. Tingandom) u Zagrebu. Od 1990. predaje fotografiju na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani. U početku se oslanja na tradiciju realističke i dokumentarne fotografije, no ubrzo počinje eksperimentirati u okviru fotografskog medija (Fotogrami, 1974/75). Lirski intoniranoj analizi pejzažnih pojedinosti posvećuje se 1980-ih te izdaje mapu fotografija Osjećaj prirode na kraju dvadesetog stoljeća (Zagreb 1982, uvodni tekst: Annie Le Brun). Potom se sve češće koristi simulativnim postupcima, stvarajući fotografije u boji, tople neposrednosti i unutarnje napetosti. Izlagao na skupnim izložbama fotografije od 1968 (dobio više priznanja), a samostalno u Beogradu 1969 (s Marijom Braut), 1982, 1990 (sa Zlatom Vucelić), Zagrebu 1969 (s M. Braut), 1971–72, 1975, Karlovcu, Ljubljani i Mariboru 1970 (s M. Braut), Mannheimu 1972, Grazu i Kopru 1975, Milanu 1977, Grožnjanu 1978, Kölnu i Osijeku 1979, Novom Mestu 1987, Bremenu 1989. i Varaždinu 1990.

LIT.: Ž. Čorak: Živa slika unaokolo. Telegram, 10(1969) 17. X, str. 17. — Z. Jeraj: Problem: fotografija. Večer, 26 (1970) 1. VII, str. 8. — Ž. Koščević: Uz nagradu »Sedam sekretara SKOJ-a« Petru Dabcu. Telegram, 1(11)(1971) 22. X, str. 20. — R. Putar: Fotogrami Petra Dabca. Spot, 1975, 6, str. 43. — Isti: Petar Dabac (katalog izložbe). Osijek 1979. — A. Le Brun: Le sentiment de la nature au vingtième siècle. Aller simple (Paris), 1982, br. 3. — J. Despotović: Petar Dabac i Zlata Vucelić – fotografije. Moment, 1990, 19, str. 74.
 
Želimir Koščević (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DABAC, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dabac-petar>.