DABČEVIĆ, Ađa

traži dalje ...

DABČEVIĆ, Ađa (Anđelka), ekonomist i matematičar (Benkovac, 29. V. 1922). Sestra Savke Dabčević-Kučar. Gimnaziju završila 1940. u Splitu i iste godine započela studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali ga prekida 1943. zbog odlaska u partizane. God. 1944. bila je članicom Jugoslavenske delegacije u Bariju, a potom do 1945. djelovala kao javni kulturni radnik u izbjegličkom logoru u El Shattu. Nastavila studirati na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi 1945–47, a potom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1951. diplomirala. Od 1948. do 1950. bila je dispečer u Sekretarijatu za koordinaciju privrede Predsjedništva Vlade NR Hrvatske, zatim nastavnik političke ekonomije te opće i privredne matematike u Srednjoj ekonomskoj školi u Zagrebu (1951–57) i od 1957. nastavnik opće privredne matematike na zagrebačkoj Visokoj privrednoj školi. God. 1961. izabrana je za predavača, 1964. višeg predavača, a 1968. za izvanrednog profesora matematike za ekonomiste na zagrebačkoj Visokoj privrednoj školi (od 1974. fuzionirana s Ekonomskim fakultetom). God. 1971. bila je jedan od osnivača Odjela za turizam i vanjsku trgovinu pri Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, gdje je predavala matematiku za ekonomiste i linearno programiranje (do 1991). Baveći se povezivanjem matematike i ekonomskih znanosti, primjenjujući samostalne i originalne metode, D. je samostalno ili u suradnji objavila knjige, udžbenike i skripta (Privredna i financijska matematika, Zagreb 1964) iz područja privredne i financijske matematike i operativnog istraživanja. Sudjelovala je i u izradbi Maloga ekonomskog rječnika (Zagreb 1953).

DJELA: Matematika za ekonomska istraživanja i privrednu praksu sa tablicama (suautori S. Filipović i M. Krajnović). Beograd 1966. — Matematičko-statistički priručnik (suautor). Zagreb 1967. — Operativno istraživanje. Zagreb 1969. — Osnove matematike za ekonomiste (suautor). Zagreb 1971 (4 izd. do 1976). — Primjena matematike za ekonomiste (suautor). Zagreb 1989.
 
LIT.: 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1920–1980. Zagreb 1980, 193.
 
Tatjana Delibašić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DABČEVIĆ, Ađa. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dabcevic-adja>.