DABČEVIĆI

traži dalje ...

DABČEVIĆI, bratstvo pomoraca i brodovlasnika iz Dobrote u Boki kotorskoj. Prvi arhivski podatak o Dabčevićima potječe iz 1506, kada je sin kalafata Daba »magister Nicolaus Dabcevich calaphatus« založio neka svoja dobra. Te obitelji brodograditelja bili su daleki preci poslije razgranatog bratstva Dabčevića. Prema arhivskim istraživanjima, tijekom XVIII. i XIX. st. obitelj je dala 42 pomorca, od kojih su dvanaestorica bili pomorski kapetani. U XIX. st. D. su vlasnici ili suvlasnici različitih tipova jedrenjaka. Luka (1836–1903), pomorski kapetan, istaknuo se u rusko-turskom ratu 1876–78. pomažući u akcijama ruske flote, pa je za te pothvate odlikovan zlatnom medaljom i Redom Sv. Stanislava. U istom je ratu također iz Odese u Bar prevozio hranu i municiju za crnogorsku vojsku te je 1895. odlikovan Danilovim redom trećeg stupnja. Marko (1855–1949), kapetan duge plovidbe, bio je komodor Austrijskog Lloyda, a za I. svjetskog rata zapovjednik austrijskih trgovačkih brodova zaklonjenih na Prukljanskom jezeru. Sudjelovao je u društvenom životu Boke: bio je jedan od osnivača i prvi potpredsjednik parobrodarskog društva »Boka« u Kotoru, admiral Bokeljske mornarice (1922–35), načelnik općine u Dobroti i predsjednik podružnice Jadranske straže.

LIT.: N. Luković: Postanak i razvitak trgovačke mornarice u Boki Kotorskoj. Beograd 1930. — Isti: Boka Kotorska. Cetinje 1951. — A. Tomić: Dobrotski jedrenjaci XIX vijeka. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 8(1959) str. 249, 256, 257, 259, 261, 264, 265, 269, 273, 276.
 
Miloš Milošević i Anton Tomić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DABČEVIĆI. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dabcevici>.