DALL’ACQUA, Pio i Vicko

traži dalje ...

DALL’ACQUA, Pio i Vicko (Dell’Acqua; Vincenzo), kipari i oltaristi (druga pol. XVIII. st.). Braća rodom iz Chioggie. Nastanili su se u Šibeniku i Splitu i ondje imali radionicu, jednu od najplodnijih u cijeloj Dalmaciji. U ugovorima navode se kao »professori« (majstori otmjenijih zanata), a potpisuju se »M. Mmri« (marmorari). — Prema arhivskim podacima, 1758/59. izradili su u Šibeniku oltar Sv. Josipa Kopertinskog ili Gospe Žalosne u crkvi Sv. Frane, a 1764–66. oltar Sv. Benedikta u crkvi Sv. Spasa (pretvorena u pravoslavnu bogomolju na poč. XIX. st.). God. 1767. Pio je sâm radio oltar u crkvi Gospe od Rašelja u Zlarinu. Po ugovoru sa šibenskim knezom Jacintom Soppeom Papalićem iz 1779, u župnoj crkvi Sv. Mihovila u Murteru od carrarskog su mramora izradili glavni oltar, bogato ukrašen reljefima i figurama, među kojima su likovi Sv. Ćirila i Sv. Jeronima, s tabernakulom raznobojnih inkrustacija. God. 1789. potpisivali su ugovor za izvedbu oltara (umeci od zelenog i crvenog mramora u arhitekturi od bijelog mramora) župne crkve Sv. Jurja i Roka u Zatonu kraj Šibenika. Oltar u Murteru bio je prototip oltaru župne crkve u Klisu, koji su 1792. ugovorila braća s bratstvom Sv. Sakramenta, uz cijenu od 200 cekina. Stupovi su od crvenog mramora, inkrustacije od zelenog i crvenog, a ornamenti i anđeli od bijelog mramora. Djela braće D. stilski stoje na prijelazu iz baroka u rokoko.

LIT.: K. Stošić: Benediktinke u Šibeniku. Croatia sacra, 4(1934) 7, str. 11. — Isti: Sela šibenskoga kotara. Šibenik 1941, 28, 184, 233. — K. Prijatelj: Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji. Zagreb 1956, 44. — K. Cicarelli, L. Katić i S. Traljić: Četiri barokna oltara u srednjoj Dalmaciji. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 1961, 13, str. 276–280. — B. Fučić: Glagoljica i dalmatinski spomenici. Ibid., 1980, 21, str. 281. — A. Horvat, R. Matejčić i K. Prijatelj: Barok u Hrvatskoj. Zagreb 1982.
 
Zdenko Šenoa (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DALL’ACQUA, Pio i Vicko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dallacqua-pio-i-vicko>.