DAMJAN TUHELJSKI, Ivan

traži dalje ...

DAMJAN TUHELJSKI, Ivan (Damianus de Tuhegli), teološki pisac (?, 21. VI. 1710 — ?, oko 1780). Obitelj mu je iz nepoznata mjesta u Bosni pred Turcima prebjegla u Ugarsku. Otac Luka bio je carski pukovnik. U Rim je došao 1726. Filozofiju i teologiju studirao u Fermu (Italija). Na preporuku pape Klementa XII. ostrogonski nadbiskup i primas Ugarske Emerik Eszterházy imenuje ga kanonikom. Iste je godine kanonik u Požunu, biskupski vikar te administrator biskupije u Váczu, potom rektor sjemeništa i kustos katedrale. — Njegova spisateljska djelatnost važna je za crkvenu povijest Ugarske u XVIII. st. Djela su mu najčešće polemička i u njima izražava nesnošljivost prema nekatolicima. U knjizi Justa religionis coactio, koju je, odmah po izlasku iz tiska, Marija Terezija dala zaplijeniti, odlučno zahtijeva vjersku prisilu, nad čim su se zgražali i njegovi suvremenici (A. Horányi), pa i brat mu Vilim Fridrik, kojemu je objavio dva djela. D. je u rukopisu ostavio knjige Examen libri symbolici Russorum i Maria triumphans de omnibus veteribus et recentioribus Antidicomarianitis, koja je oštro polemički intonirana.

DJELA: Maria Dei genitrix virgo, in primo suae animationis instanti speculum sine macula. Posonii, Typis Joan. Mich. Landerer, 1758. — Doctrina verae Christi Ecclesiae ab omnibus praecipuis antiquis, medii et novi aevi haeresibus vindicata. Posonii, Typis Joan. Mich. Landerer, 1760. — Justa religionis coactio seu Apodixis, quod reges, principes... possint ac debeant acatholicos in suis ditionibus commorantes cogere... ad amplectendam veram et unice salvificam Romano-catholicam fidem. Augustae Vindelicorum 1763, Budae, Typis Leop. Franc. Landerer, 1763².
 
LIT.: Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 97. — C. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 3. Wien 1858, 140–141.
 
Anto Lešić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DAMJAN TUHELJSKI, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/damjan-tuheljski-ivan>.