DAMJANIĆ, Anđelko

traži dalje ...

DAMJANIĆ, Anđelko, kemičar (Split, 2. VIII. 1922 — Zagreb, 21. IX. 1975). Klasičnu gimnaziju završio 1941. u Splitu. God. 1951. diplomirao pri Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Deset godina radio u tvornici »Jugovinil« u Kaštel-Sućurcu, baveći se posebno skraćivanjem vremena polimerizacije vinil-klorida. Bio je jedan od utemeljitelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, gdje 1961. postaje docent i voditelj Zavoda za organsku kemiju. Doktorirao 1970. tezom Furokumarini lišća dalmatinskih sorata Ficus carica L, a potom postaje izvanredni profesor. Istaknuo se modernizacijom nastavnih planova i programa te nastojanjem oko osnutka splitskog Sveučilišta. Istraživao je dalmatinske kulture aromatskog i ljekovitog bilja, osobito izolaciju i određivanje strukture organskih spojeva iz eteričnih ulja. Iz toga je područja, zajedno sa suradnicima, objavio više radova (Pathologia et microbiologia, Basel 1968; Farmaceutski glasnik, 1969, 1972–73; Rivista italiana essenze profumi, Milano 1969; Acta Pharmaceutica Jugoslavica, 1971–72; Kemija u industriji, 1973; Arhiv za farmaciju, 1976).

LIT.: Spomenica obljetnice visokoškolskih ustanova u Splitu. Split 1970, 63.
 
Snježana Paušek-Baždar (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DAMJANIĆ, Anđelko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/damjanic-andjelko>.