ĐAKOVIĆ, Branko

traži dalje ...

ĐAKOVIĆ, Branko, agronom (Novska, 27. II. 1921). U Zagrebu 1940. završio gimnaziju te 1945. diplomirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1965. tezom Prilog poznavanju hidromorfnih tala donjeg toka Krapine i njihove melioracije. Specijalizirao se u Versaillesu i Bremenu iz fizike tla, posebno hidropedologije. Radio u Tloznanstvenom zavodu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu do 1947, kad je premješten u Zavod za poljoprivredna istraživanja (Pedološki odsjek) u Sarajevu, gdje ostaje do 1950. Od 1950. do 1956. radi u poduzeću »Hidroprojekt«, a od 1956. do umirovljenja 1985. znanstveni je savjetnik, u Zavodu za poljoprivredne melioracije Instituta za agroekologiju Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu. Znanstveni i projektantski rad vezan mu je u prvom redu za hidromelioracije površina u slijevu Save, Drave i njihovih pritoka za intenzivnu poljodjelsku proizvodnju, npr. studije za Odransko polje i Biđ-Bosutsko područje, pa studije i projekti odvodnje za Blatnjaču kraj Novske te Ivanin Dvor i Šiljkovac-Kolibe kraj Kutjeva. Sudjelovao je i u osnivanju pokusnih objekata za praćenje odvodnje, posebice drenažnih sustava: Jasinje, Gračenica Donja i Gornja kraj Kutine, Laminac (Stari Laminac kraj Čazme), Slovinska Kovačica (Bjelovar). Stručne i znanstvene radove objavio je u publikacijama Agronomski glasnik (1954, 1960–79), Građevinar (1956, 1958, 1962, 1964), Vodna zajednica (1957), Poljoprivredni pregled (1960–61), Savremena poljoprivreda (1961), Vodoprivreda Jugoslavije (1961), Bilten Poljodobra (1962, 1976–78, 1982–83), Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung (Hamburg 1970, 1975), Savjetovanje o Posavini (1971), Savjetovanje »Uređenje površina s gledišta hidromelioracija« (Zadar 1979), Drainage agricole (Dijon 1981), Dani mehanizacije (1982), Naša poljoprivreda (1983), Association Française d’Études des Sols: Comptes rendus du colloque »Fonctionnement hydrique et comportement des sols« (Dijon 1984). Preveo je s francuskoga djela Kretanje suvišne vode u tlima (Zagreb 1977) J. Concareta, J. Guyota i C. Perreya te Drenaža u poljoprivredi: teorija i praksa (Zagreb 1984) J. Concareta, a s engleskoga Svojstva tla i projektiranje poljoprivredne drenaže (Zagreb 1981) A. J. Thomassona i suradnika.

DJELA: Priručnik za hidrotehničke melioracije. Zagreb 1984. — Veliki odvodni sustavi. Zagreb 1985.
 
Filip Juras (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ĐAKOVIĆ, Branko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/djakovic-branko>.