DOLENC, Anton

traži dalje ...

DOLENC, Anton, elektrotehničar (Klagenfurt, Austrija, 15. I. 1905 — Zagreb, 3. VII. 1984). Gimnaziju završio 1923, elektrotehniku diplomirao na Tehničkom fakultetu u Ljubljani 1927. Iste godine zaposlio se kao upravitelj pogona u zagrebačkoj tvornici »Siemens« (danas »Rade Končar«). Kao honorarni nastavnik preuzeo 1939. na zagrebačkom Tehničkom fakultetu kolegije povezane s električnim strojevima i vodstvo Zavoda za elektrostrojarstvo. God. 1946. postao redovitim profesorom na Tehničkom fakultetu, a utemeljenjem Elektrotehničkog fakulteta (1956) njegovim prvim dekanom. — D. je bio pionir domaće elektrotehničke industrije, organizator proizvodnje električnih strojeva i aparata te nositelj i suradnik u projektiranju i gradnji velikih energetskih postrojenja (željezare i elektrane). Mnogo je pridonio osamostaljenju i razvoju tvornice »Rade Končar« i bio tvorac novih tehnoloških rješenja u njoj (npr. izoliranje namota asinkronih strojeva lakiranom žicom). Njegova su originalna rješenja sinkroni strojevi s kompaundiranom samouzbudom za samostalne male pogone i gradnja hidrogeneratora za elektranu »Mariborski otok«, koji je bio prvi tako velik generator u Jugoslaviji i podloga za samostalno konstruiranje i gradnju još većih, svjetski poznatih generatora. Znanstvenim i stručnim radovima surađivao u časopisima i zbornicima (Elektrotehnički vjesnik, 1949; Zbornik sa savjetovanja industrijskih elektroničara, 1956; Zbornik radova JUREMA, 1957; Zbor-nik Zavoda za elektrostrojarstvo, 1957; Elektrotehnika, 1958). Autor je mnogih elaborata, što ih je sâm ili na čelu grupe suradnika izradio za Zavod za elektrostrojarstvo i druge naslovnike, te projekata koji su najvećim dijelom izvedeni. Pisao je također skripta i udžbenike te surađivao u Tehničkoj enciklopediji LZ u Zagrebu. — Za zasluge u unapređivanju industrije i energetike te odgoju inženjerskih kadrova Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je naslov doktora honoris causa, ljubljansko Sveučilište naslov zaslužnog profesora, a za životno djelo primio je Nagradu »Nikola Tesla« (1967).

DJELA: Transformatori, 1–2. Zagreb 1960–1962, 1987, Ljubljana 1962. — Kolektorski strojevi (suautor B. Jurković). Zagreb 1963, 1966². — Asinhroni strojevi. Zagreb 1967, Ljubljana 1969. — Sinhroni strojevi. Zagreb 1976, 1986.
 
Radenko Wolf (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DOLENC, Anton. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dolenc-anton>.