DOMINIS, Dominik

traži dalje ...

DOMINIS, Dominik (de Dominis, Gospodnetić; Dominko, Dinko), pjesnik (Dol na Braču, nakon 1598 — ?, 1659). Potpisivao se Gospodnetić za razliku od oca Jerolima, kancelara, koji se prvi u obitelji potpisivao »de Dominis«. Kao župnik u Dolu spominje se 1628–58. Bio je i izvanjski vikar za otok Brač. Posjedovao je bogatu knjižnicu te u oporuci od 21. I. 1658. navodi kako kani sastaviti njezin cjelovit popis. Sačuvana je njegova pjesma U pohvalu Kite cvića razlikova, napisana u povodu izlaska istoimene zbirke bračkog pjesnika I. Ivaniševića (Venecija 1642) i objavljena u njezinu uvodnom dijelu (str. 12–14; objavio i A. Jutronić). Sastavljena je dvostruko rimovanim dvanaestercima, koji svjedoče o autorovu pjesničkom umijeću i klasičnoj izobrazbi. U istoj zbirci Ivanišević posvećuje Cvit drugi »Gosp. Dominiku Gospodnetichiu vlastelinu braskomu, redovniku i pastiru od duse pomgnivom i kripostnom priategliu svomu virnomu«. Dominikov portret na pergameni iz 1642, priložen je djelu J. Bufalisa Commentario e gieneoloia della nobil famiglia de Dominis dalla Brazza V:C (rkp. u Arhivu HAZU u Zagrebu, sign. Brački 1 CO II). Na poleđini pergamene naslikan je grb bračke obitelji Dragojević, koji je, prema Bufalisu, pronašao Dominik. Bufalis bilježi i obiteljsku predaju Dominisâ o Dragojevićima kao precima njihove obitelji po ženskoj lozi.

LIT.: A. Ciccarelli: Osservazioni sull’isola della Brazza, e sopra quella nobiltà. Venezia 1802, 454, 456, 458. — I. Kukuljević Sakcinski: Glasoviti Hrvati prošlih vjekova. Zagreb 1886, 208–209. — A. Jutronić: »Commentario e gieneoloia« Jerolima de Buffalisa o dolskoj obitelji Gospodnetić-Dominis iz god. 1768. Starine, 1966, 53, str. 140, 142, 157, 165–168. — D. Vrsalović: Povijest otoka Brača. Brački zbornik, 1968, 6, str. 198, 263, 298, 300, 455. — A. Jutronić: Iz kulturne prošlosti Brača. Split 1970, 64–66, 70–74.
 
Ana Diklić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DOMINIS, Dominik. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dominis-dominik>.