DŽAJA, Mato

traži dalje ...

DŽAJA, Mato, pedagog i publicist (Gornji Malovan kraj Kupresa, 12. XII. 1906 — Banja Luka, 10. V. 1988). Gimnaziju započeo u Visokom 1918, nastavio u Travniku 1924. i ondje 1927. maturirao. Diplomirao 1931. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti. Od 1931. suplent u nižoj gimnaziji u Štipu, od 1933. u gimnaziji u Prizrenu. God. 1940. premješten u banjalučku Mušku gimnaziju, gdje je 1943. imenovan direktorom, a u rujnu iste godine premješten u Učiteljsku školu. God. 1944. prišao partizanima i nakon rata bio postavljen za upravitelja Narodnog pozorišta i Muzeja Bosanske krajine u Banjoj Luci, potom imenovan privremenim direktorom Učiteljske škole. Ubrzo je premješten u banjalučku gimnaziju, a 1950. imenovan je profesorom, zatim direktorom u novootvorenoj Višoj pedagoškoj školi u Banjoj Luci, na kojoj ostaje do umirovljenja 1972. Bavio se poviješću književnosti, književnom kritikom i publicistikom. Surađivao je u časopisima i novinama Napredak (1936–40), Prosvjetni list (1951, 1953, 1957–58, 1975, 1977), Narodna prosvjeta (1954, 1959), Književnost i jezik (1957–58, 1960), Krajiške novine (1957–58, 1963), Putevi (1960–64, 1971–84), Glas (1962, 1966, 1968, 1970–83) i dr. Napisao je nekoliko udžbenika za srednje škole. Studije s područja jezika i književnosti objavljivao je u Zborniku Instituta za jezik i književnost u Sarajevu (1975, 1979, 1982).

DJELA: Ante Knežević. Pisac »Krvave knjige«. Banja Luka 1958. — Banja Luka u putopisima i zapisima. Banja Luka 1962, 1965², 1973³. — Od Jukića do Hadži-Omerspahića. Banja Luka 1976. — Banjalučka realka. Banjaluka 1980.
 
LIT.: D. Lovrenović: Mato Džaja, Banjalučka realka. Istorijski zbornik, 1(1980) str. 181–183. — B. Ćorić: Mato Džaja, Banjalučka realka. Godišnjak Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, 10(1981) str. 284–285. — A. Ravlić: Istraživač Bosne. In memoriam Mati Džaji. Vjesnik, 48(1988) 12. V.
 
Redakcija (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DŽAJA, Mato. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dzaja-mato>.