DŽAJA, Miroslav

traži dalje ...

DŽAJA, Miroslav (Tugomil, Ilija), crkveni povjesničar (Koprivnica kraj Kupresa, 8. I. 1885 — Gorica kraj Livna, 14. XII. 1972). Gimnaziju pohađao u Gučoj Gori kraj Travnika i Visokom, bogosloviju završio u Livnu 1908. U Franjevački red stupio 1902, svećenik postao 1907. Bio kapelan u Jajcu, župnik u Dobretićima, Varešu, Docu, Vitezu, Travniku i Brestovskom, gvardijan u Fojnici i Visokom 1931–38. te definitor Bosne Srebrene. Putovao 1937. u Bugarsku i Carigrad. Da bi potaknuo izvanškolski kulturni rad mladih franjevaca, Dž. je u studentskim danima sa Zvonkom Mikićem izradio Nacrt ili pravilnik Akademije za studente i bogoslove u Livnu. U njihovu društvu »Jukić« surađivao je s N. Jenkom. Objelodanio je nekoliko pjesama te pisao članke religioznog i povijesnog sadržaja u Glasniku sv. Ante (1912–17, 1919–20, 1924–27, 1931 –35, 1941), Serafinskom perivoju (1912), Anđelu čuvaru (1917, 1919, 1921), Našoj misli (1918–19), kalendaru Napredak (1923, 1925, 1927, 1931), Kalendaru sv. Ante (1926, 1933–34, 1945), Franjevačkom vjesniku (1929, 1933–34), Bosni Srebrenoj, Dobrom Pastiru (1960, 1962, 1966, 1973) i Našim ognjištima (1970). Osim rukopisa, samostanskom arhivu u Gorici kraj Livna ostavio je vrijednu zbirku starih fotografija, poštanskih maraka i arhivske građe.

DJELA: Sa Kupreške visoravni. Otinovci—Kupres 1970.
 
LIT.: R. Drljić: O proslavi dijamantnog jubileja fra Mirka Džaje. Bosna Srebrena, 18(1967) 9, str. 132. — M. Oršolić: Životno djelo fra Miroslava Džaje. Ibid., 21(1970) 12, str. 267–269. — R. Drljić: O. Miroslav Džaja, Sa Kupreške visoravni. Dobri Pastir, 21–22(1972) 1/4, str. 346–347. — sč: Fra Mirko Džaja. Vrhbosna, 1972, 9/10, str. 453–455. — Fra Mirko Džaja (nekrolog). Dobri Pastir, 23(1973) 1/4, str. 339–340. — E. Lončar: In memoriam. Bosna Srebrena, 24(1973) 1, str. 30. — Uspomeni fra Mirka Džaje. Ibid., str. 27–29. — A. Mijatović: Miroslav Džaja, Sa Kupreške visoravni. Historijski zbornik, 27–28(1974–75) str. 532–533. — A. S. Kovačić: Bibliografija izdanja Udruženja katoličkih svećenika Bosne i Hercegovine »Dobri Pastir« i »Pastoralne biblioteke« Prof. zbora Franjevačke teologije u Sarajevu 1950–1975. Spomenica dvadesetpetogodišnjice Udruženja katoličkih svećenika »Dobri Pastir« 1950–1975. Sarajevo 1976, 88. — A. S. Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Sarajevo 1991.
 
Anto Slavko Kovačić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DŽAJA, Miroslav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dzaja-miroslav>.