DŽAJA, Željko

traži dalje ...

DŽAJA, Željko (Tomo), publicist i pripovjedač (Koprivnica kraj Kupresa, 9. IX. 1904 — Banja Luka, 17. VI. 1973). Gimnaziju završio u Visokom, teološko školovanje u Sarajevu 1932. U Franjevački red stupio 1925. te za svećenika zaređen 1931. Bio kapelan u više mjesta i župnik u Dobretićima (1934–50), Sokolinama i Doljanima. Posljednje godine proveo u Gorici kraj Livna. — Izvoran pripovjedač i dobar poznavatelj naroda, u listu Bosna Srebrena (1959–72) objelodanio mnoge lirsko-meditativne nekrologe bosanskim franjevcima. Surađivao u Hrvatskoj straži (1929, 1936), Narodnoj politici (1929), Kalendaru sv. Ante (1930–39, 1943), Selu i gradu (1931, 1933), Hrvatskoj prosvjeti (1932), Cvijetu (1933–34) i Dobrom Pastiru (kalendar, 1952).

LIT.: B. Krilić: Pokojnima se pridružio i fra Željko Džaja. Bosna Srebrena, 24(1973) 6/8, str. 138–139. — (Nekrolozi): Dobri Pastir, 24(1974) 1/4, str. 317; Dobri Pastir (kalendar), 1975, str. 166–168. — L. Fišić: Vrati svoj mač u korice... (otkrivanje spomenika fra Željku Džaji u Dobretićima, 1. rujna 1974). Bosna Srebrena, 25(1974) 9, str. 196–201.
 
Anto Slavko Kovačić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DŽAJA, Željko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dzaja-zeljko>.