DŽALTO, Stjepan

traži dalje ...

DŽALTO, Stjepan, pripovjedač i pjesnik (Voljice kraj Gornjeg Vakufa, 21. X. 1931). Nakon završene teologije u Đakovu 1959, bio župnikom u Rostovu kraj Travnika, Brusnici kraj Bosanskog Broda, Obrima kraj Konjica, Modriči te Uzdolu kraj Prozora. Pjesmama, pripovijestima, člancima i radovima za djecu od 1966. surađivao u vjerskim periodicima Glas Koncila, Mali Koncil, Danica, Marulić, Glasnik Srca Isusova, Veritas, Naša ognjišta, Nova et vetera i Kana. Pučki je pripovjedač, autor ruralne proze. U romanima i pripovijestima zahvaća odnos tradicije i sadašnjice bosanskog sela te ga problematizira sa socijalnog i vjerskog stajališta. Stilskoj izražajnosti pridonose mnogi kolokvijalizmi i dijalektalizmi.

DJELA: Selo Svađalovo. Zagreb 1972. — Gladne i nemirne godine. Zagreb 1974. — Priče iz Pasjih Korita. Zagreb 1982. — Naricanje Frane Markanova. Zagreb 1983. — Spontanosti. Mostar 1988. — Svečev kafić. Mostar 1988. — Pod Jurcanovim orahom. Zagreb 1990.
 
LIT.: E. Čolaković: Stjepan Džalto, Selo Svađalovo. Marulić, 6(1973) 1, str. 71–72. — R. Grgec (R. G.): Stjepan Džalto, Gladne i nemirne godine. Ibid., 7(1974) 5, str. 80. — J. Kolarić: Gladne i nemirne godine. Glas Koncila, 13(1974) 18, str. 12. — M. Oršalić: Stjepan Džalto, Selo Svađalovo, Nemirne i gladne godine. Dobri Pastir, 25(1975) 1/4, str. 279–280. — B. Petrač: Proza Stjepana Džalta (pogovor u: Svečev kafić. Mostar 1988, 137–140). — I. B-vić: Duhovni snimci u koloru. Marulić, 23(1990) 6, str. 858–859. — J. Kolarić: Stjepan Džalto-svećenik i pisac. Ibid., 24(1991) str. 591–593.
 
Dubravko Horvatić (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DŽALTO, Stjepan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dzalto-stjepan>.