EBERHARDT, Predrag

traži dalje ...

EBERHARDT, Predrag, fiziolog i imunolog (Požega, 24. I. 1916 — Rijeka, 31. X. 1986). Gimnaziju je pohađao u Daruvaru i Novoj Gradiški, a studij veterinarstva završio 1942. u Zagrebu. Od 1944. do 1946. djelovao kao asistent Bujatričke klinike zagrebačkoga Veterinarskog fakulteta; 1944. postigao doktorat znanosti disertacijom o rendgenskoj slici zglobova svinje. Radio je potom kao veterinar u raznim krajevima ondašnje Jugoslavije organizirajući terensku veterinarsku službu, napose u Makedoniji i Istri. Od 1963. asistent je u Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci baveći se najprije radom na uzgoju laboratorijskih životinja i organiziranjem vježbi na eksperimentalnim životinjama. God. 1974. habilitirao se za docenta riječkoga Medicinskog fakulteta temom o mogućnosti suzbijanja transplantacijske reakcije odbijanja primjenom eritrocita. Usavršavao se u Düsseldorfu, Beču i Frankfurtu. Za izvanrednog je profesora izabran 1979, a za redovitog 1984. Bavio se eksperimentalnim endokrinološkim istraživanjima kore nadbubrežne žlijezde, radijacijskom biologijom, transplantacijskom imunologijom, a posebice neurofiziologijom i neuroimunologijom (Acta Facultatis medicae Fluminensis, 1966; Acta biologica Iugoslavica, 1967–68; Proceedings of the Yugoslav Immunological Society, 1969; Medicina, 1978; Periodicum biologorum, 1979). Slušačima psihologije Pedagoškog fakulteta u Rijeci i Filozofskog fakulteta u Zadru predavao je fiziološke osnove psihičkih zbivanja.

LIT.: D. Rukavina: Prof. dr Predrag Eberhardt. Acta Facultatis medicae Fluminensis, 11(1986) 1/2, str. 9–10.
 
Vladimir Dugački (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

EBERHARDT, Predrag. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/eberhardt-predrag>.