EBERHARDT, Stjepan

traži dalje ...

EBERHARDT, Stjepan, agronom (Vukovar, 4. IX. 1920). Gimnaziju završio 1940. u Vukovaru. Diplomirao 1949. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1965. postigao stupanj doktora znanosti tezom Utjecaj količine i odnosa glavnih hraniva NPK u formiranju priroda pšenice. Po završetku studija zaposlio se na Poljoprivrednom dobru (poslije PIK) Vukovar, a 1960–63. predaje i na Višoj poljoprivrednoj školi u Vinkovcima. God. 1962. prelazi u Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja 1980. kao voditelj radne jedinice za sjemenarstvo i savjetnik za suradnju s inozemstvom. Glavno je područje njegova znanstvena rada ratarstvo, posebice organizacija, tehnologija i kontrola proizvodnje sjemena svih ratarskih kultura. Istraživao je nove sorte uljane repice i njihovu primjenu u nas, bavio se i selekcijom, sjetvom i proizvodnjom pšenice, povećanjem prinosa kukuruza, proširenjem i povećanjem proizvodnje suncokreta i značenjem uzgoja međuusjeva. Jedan je od autora naše prve priznate sorte jare pšenice (Goranka, 1977). Znanstvene i stručne radove objavljuje u časopisima Informator (1956, 1958, 1960), Agronomski glasnik (1957, 1967, 1978–80), Poljoprivredni vjesnik (1962, 1968, 1977–78, 1980), Gospodarski list (1966, 1978, 1980), Agroinovacije (1975–76), Bilten Poljodobra (1977–81), Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer (Leverkusen 1988).

DJELA: Kako smo postigli visoki prinos kukuruza. Zagreb 1958. — Značenje uzgoja međuusjeva. Zagreb 1975.
 
LIT.: 60-godišnjica Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1969/70–1979/80). Zagreb 1979. — Zbornik znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti za razdoblje 1976–1980. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja. Zagreb 1982.
 
Jasna Šikić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

EBERHARDT, Stjepan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/eberhardt-stjepan>.