EBNER, Ladislav

traži dalje ...

EBNER, Ladislav, gradski sudac i pisac (Varaždin, 27. VII. 1775 — Varaždin, 1851). Sin Leopolda Ignacija, skladatelja i orguljaša. Nakon završenih pravnih studija oko 1799. radio kao nadbilježnik. God. 1822. bio član kraljevinskog poslanstva koje je kralju Franji I. zahvalilo na provedenom sjedinjenju prekosavskih krajeva (Napoleonove »civilne Hrvatske«) s Hrvatskom. U prigodi instalacije velikog župana Varaždinske županije, Jurja VI. Erdődyja, održao je 1824. govor (Dictio qua illustrissimum dominum Georgium é comitibus Erdödy de Monyorókerék), tiskan u Varaždinu vjerojatno iste godine. U Varaždinu bio gradski vijećnik, zamjenik gradskog suca 1831. i 1832. te gradski sudac (načelnik) od 1833. do 1836. Kao prisjednik sudbenog stola zastupao je grad Varaždin na saboru u Požunu. Zaslužan je za varaždinsko školstvo kao ravnatelj svih pučkih škola: glavne, uršulinske i židovske (1835). Nakon priznanja kralja Ferdinanda V, kao osobit promicatelj pučkog školstva istaknut je i u proglasu Kraljevskoga namjesničkog vijeća od 1838. God. 1827. tiskao je u Varaždinu prvu povijesno-statističku monografiju grada Varaždina na njemačkom jeziku. Odlomci monografije objavljeni su u Varaždinskom viestniku (1896) i Našim pravicama (1904). Bio član odbora za osnutak glazbene škole u Varaždinu, koja je osnovana 1827. kada i Glazbeno društvo.

DJELA: Historisch statistisch topographische Beschreibung der königl. Freystadt Varasdin. Varasdin 1827.
 
LIT.: O zaslugama Ladislava Ebnera za risarsku i izraelsku školu u Varaždinu. Ilirske narodne novine, 3(1837) 49, str. 3. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 3. Zagreb 1910, 65, 66, 68, 180. — E. Krajanski: O stogodišnjici osnutka varaždinskog Musikvereina. Sv. Cecilija, 21(1927) 5, str. 217–220. — V. Klaić: Hrvatska kraljevska deputacija za kongres u Veroni. Rad JAZU, 1928, 235, str. 120, 132. — K. Filić: Varaždinski gradski suci (načelnici) (u: Spomenica Varaždinskog muzeja 1925–1935. Varaždin 1935, 24). — A. Wissert: Bilješke o nekim varaždinskim kućama (u: Ibid., str. 40). — M. Androić: Prilozi poznavanju društvenih i gospodarskih prilika grada Varaždina u 18. stoljeću (u: Varaždin u XVIII stoljeću i političko-kameralni studij. Zagreb—Varaždin 1972, 59, 87). — K. Filić: Glazbeni život Varaždina. Varaždin 1972, 52, 69, 7, 72, 139, 140, 321.
 
Tatjana Delibašić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

EBNER, Ladislav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ebner-ladislav>.