ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Slavenka

traži dalje ...

ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Slavenka, arheolog (Šibenik, 6. IV. 1928 — Beograd, 17. XI. 1993). Gimnaziju završila u Šibeniku 1948, arheologiju diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1953. te 1975. doktorirala tezom Pojava i uticaji bjelobrdske kulture na Balkanu na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila kao kustos 1953–63. i viši kustos 1963–65. u Arheološkom muzeju u Zagrebu i potom u Arheološkom institutu u Beogradu, gdje je od 1980. do umirovljenja 1990. bila viši znanstveni suradnik. Bavila se proučavanjem ranosrednjovjekovne i srednjovjekovne arheologije Hrvatske i Srbije, posebice bjelobrdskom kulturom. Svoja istraživanja i studije objavila u časopisima i zbornicima Starohrvatska prosvjeta (1958, 1959), Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu (1958, 1979/80), Starinar (1966–67, 1970–74, 1976–77, 1982–83), Archaeologica Iugoslavica (Beograd 1967), Balcanoslavica (Beograd—Prilep 1977), Sirmium (Beograd 1980), Đerdapske sveske (Beograd 1986) te u publikaciji Welt der Slawen (Leipzig 1986; suautor Dušica Minić).

DJELA: Arheološki spomenici i nalazišta Leskovačkog kraja (suautor D. Kostić). Beograd 1988.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ERCEGOVIĆ-PAVLOVIĆ, Slavenka. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ercegovic-pavlovic-slavenka>.