ERCEGOVIĆ, Velimir

traži dalje ...

ERCEGOVIĆ, Velimir, filatelist i publicist (Zagreb, 29. I. 1915). Gimnaziju je završio 1934. u Dubrovniku, a diplomirao slavistiku 1939. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija bavio se knjižarskim i izdavačkim poslovima u knjižari »Jadran« u Dubrovniku te u suautorstvu sastavio dva rječnika. Nakon II. svjetskog rata do umirovljenja 1981. radio u vanjskoj trgovini više poduzeća (»Kemikalija«, »Grafika« i »Pliva«) u Zagrebu. Filatelijom se počeo baviti u srednjoj školi. Od 1931. bio je član FK »Dubrovnik« u Dubrovniku, a od 1934. član Hrvatskoga filatelističkog društva u Zagrebu. Već 1935. suosnivač je FK »Zagreb«, 1940. Kluba sabirača maraka, a nakon II. svjetskog rata suosnivač je Kluba prijatelja klasičnih maraka. Tijekom svoga filatelističkog staža uspio je skupiti vrijedan materijal (Država SHS, Kraljevina Jugoslavija 1918–41, NDH, njemačka i talijanska okupacijska izdanja za Sloveniju, Crnu Goru i Hrvatsku i dr.). Svojim zbirkama sudjelovao je u razdoblju 1934–88. na pedesetak izložba u zemlji i inozemstvu, od kojih se posebno ističe zbirka Izdanja PEN-kluba te Povijest pomorstva. Priznati je dugogodišnji ispitivač maraka u Zboru ispitivača maraka Hrvatske i bivše Jugoslavije te kao međunarodni ispitivač registriran pri Bund der Philatelistischen Pruefer u Münchenu. Dugogodišnji je član Međunarodne udruge filatelističkih novinara (Association internationale des journalistes philateliques). Bio je urednik lista Bilten Hrvatskoga filatelističkog saveza te urednik časopisa Filatelija (1951–90) i ujedno najplodniji suradnik. Osim brojnih članaka, u časopisu Filatelija objavljivao je u nastavcima Filatelistički leksikon i Malu filatelističku enciklopediju te Filatelistički atlas te 40 godina uređivao prigodne publikacije Hrvatskoga filatelističkog saveza (HFS). Također autor je filatelističkih natuknica u Pomorskoj i Općoj enciklopediji LZ. U više mandata bio je predsjednik HFS. Dobitnik je Zlatnog znaka HFS za 1955, 1973. i 1989. te Zlatne značke Saveza filatelista Jugoslavije 1963.

DJELA: Dizionario croato-italiano. Hrvatsko-talijanski rječnik (suautor S. Vekarić). Dubrovnik 1941. — Dizionario italiano-croato. Talijansko-hrvatski rječnik (suautor S. Vekarić). Dubrovnik 1942. — Hrvatska filatelija. Zagreb 1995.
 
LIT.: S. Banek (S. B.): Desetogodišnjica rada druga Velimira Ercegovića kao urednika »Filatelije«, glasila F.S.H. Filatelija, 22(1962) 9/10, str. 222–223. — Nosioci »Zlatne značke Saveza filatelista Jugoslavije«. Ercegović Velimir (F.S.H.). Ibid., 23(1963) 4/5, str. 83–84. — Zlatni znak Hrvatskoga filatelističkog saveza 1973. Velimir Ercegović. Ibid., 33(1973) 7/8, str. 143. — M. Prusac: Velimir Ercegović naš dugogodišnji urednik. Ibid., 50(1990) 1, str. 1–3.
 
Franjo Frntić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ERCEGOVIĆ, Velimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ercegovic-velimir>.