FABEK, Berislav

traži dalje ...

FABEK, Berislav, karikaturist, animator i pisac (Bjelovar, 16. VIII. 1931). Gimnaziju završio 1947. u Zagrebu, gdje je 1950. diplomirao litografiju pri Saveznoj grafičkoj školi. Od 1950. surađuje kao karikaturist u humoristično-satiričnim listovima Kerempuh, Čičak, Pomet i Jež. Od 1956. kao slobodan stvaralac djeluje u Studiju za crtani film »Zagreb-filma« te sa Z. Grgićem piše scenarije za crtane filmove Asfaltirana stranputica (1957), Amor na oblacima (1957), Dvoboj (1958). God. 1958. odlazi u Njemačku; najprije je animator i crtač dječjih stripova u »Kauka-Filmu« (München), potom režiser i animator u »Insel-Filmu« (München) i »Eos-Filmu« (Wiesbaden), izvođač reklamnih i nastavnih filmova za II. program Njemačke televizije u Mainzu, a od 1973. ima u Münchenu vlastiti studio TV Animation za crtani film te istodobno crta i objavljuje karikature u reviji Quick (München). Ljeti 1978. dolazi u Kanadu. Prve četiri godine u vlastitom Studiju F u Burlingtonu (Stoney Creek) radi crtane filmove, stripove i karikature, a od 1982. državni je službenik pri Vladi u Torontu. — U iseljeništvu surađuje političkim člancima i karikaturama u periodicima Nova Hrvatska (London 1976), Hrvatski list (Washington 1981–84), Hrvatski tjednik (Melbourne 1982–85), a najvećim brojem priloga u torontskom mjesečniku Hrvatski put (1985–90), kojemu je pomoćni urednik. Književne radove objavljuje u Hrvatskoj reviji (München—Barcelona): pjesničke reminiscentne cikluse (1982, 1985), eseje (1981, 1983, 1985, 1989, 1991) i dr. Zastupljen u zborniku Bleiburg – uzroci i posljedice (München—Barcelona 1988). Zbirka pjesama Pozablene rože (1991) pisana je samoborskim kajkavskim idiomom, govornim okružjem pjesnikova djetinjstva. U zbirci Crno na bijelo (1989) predstavio je u šest tematskih ciklusa svoj 25-godišnji karikaturistički rad. Izrađivao je ovitke za knjige, naslovne stranice i ilustracije za svoje obje knjige te knjige supruge Marije Fabek; grafički opremio i suuredio zbornik 25 godina Hrvatske katoličke župe sv. Križa (Hamilton 1983). Služio se pseudonimima i šiframa Vatroslav Berislavić, Ž. Žalac, B. F., F. B.

DJELA: Crno na bijelo. Toronto 1989. — Pozablene rože. Toronto 1991.
 
LIT.: R. Munitić: Zagrebački krug crtanog filma. Zagreb 1978. — Berislav Fabek, Crno na bijelo. Hrvatska revija (München—Barcelona), 39(1989) 4, str. 799–800. — I. Cerovac: Ah, taj neozbiljni Berislav. Hrvatski put (Toronto), 1990, 1, str. 13. — V. Grubišić: Hrvatska književnost u egzilu. München—Barcelona 1990. — Š. Š. Ćorić: 45 hrvatskih emigrantskih pisaca. Zagreb 1991. — H. Ban: Čarobni vrt djetinjstva. Hrvatski katolički glasnik (Chicago), 1992, 4, str. 117–118. — A. Šurina: Samobor u srcu i pjesmama. Samoborski list, 2(1992) 17, str. 13. — Samoborci u dijaspori. Pjesnik Berislav Fabek iz Kanade. Ibid., 23, str. 13.
 
Nataša Bašić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABEK, Berislav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabek-berislav>.