FABEK, Josip

traži dalje ...

FABEK, Josip, liječnik (Samobor, 1816 — Zagreb, 1853). Studij medicine završio je 1838. u Beču disertacijom o primjeni ljekovitih masti u pojedinim bolestima. Ostao je raditi u tom gradu kao sekundarni liječnik u Općoj bolnici do 1841. kad preuzima dužnost gradskog fizika u Zagrebu, a 1843. je izabran za drugoga županijskog fizika Županije zagrebačke sa sjedištem u Karlovcu. Zauzimao se za otvaranje primaljskog učilišta u Zagrebu, gdje bi se primalje mogle školovati na hrvatskom jeziku (Ilirske narodne novine, 1841, 15). Sâm je u Beču izobrazio za primalju neku ženu iz Bačke i dobio za nju dopuštenje da može polagati ispite.

DJELA: Dissertatio inauguralis medica de methodo endermica. Vindobonae 1838.
 
LIT.: L. Thaller: Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji 1770–1850. Karlovac 1927, 109. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 147. — V. Bazala: Liječnici u razdoblju tzv. »Ilirske idile«. Kolo, 4(124)(1966) 8/10, str. 422–424.
 
Vladimir Dugački (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABEK, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabek-josip>.