FABEK, Marija

traži dalje ...

FABEK, Marija, rođ. Majer, pjesnikinja i publicistkinja (Moravice, 8. IX. 1937). Gimnaziju završila 1955. u Zagrebu, diplomirala studij engleskog jezika 1982. i laičke teologije 1990. te financijskih znanosti 1993. pri Mohawk College u Hamiltonu (Kanada). — Kao gimnazijalka bila članica Pionirskoga kazališta Maksimir. God. 1958. odlazi u Njemačku i posvećuje se crtanom filmu. Radila za II. program Njemačke TV u Mainzu, potom reklamne i nastavne filmove u Wiesbadenu i Münchenu. Po dolasku u Kanadu 1978. radila uglavnom za Studio F u Burlingtonu (Stoney Creek) i za »Nelvana-Film« u Torontu (1982–92) te bila honorarnom nastavnicom i vjeroučiteljicom u hrvatskim školama. Bila je urednica lista za školsku djecu Luč u Hamiltonu, urednica i voditeljica kulturne emisije radijskog programa Zvuci Hrvatske te urednica rubrike Kulturni odrazi mjesečnika Hrvatski put u Torontu. Pjesmama, prozom, osvrtima i kritikama surađivala u Hrvatskoj reviji (München—Barcelona 1983–84, 1988–89, 1991), Hrvatskom katoličkom glasniku (Chicago 1989), Hrvatskom putu (Toronto 1989–90). U knjizi Na ličkom kamenu (1985) u novelama, pjesmama i pjesmama u prozi, pisanim ikavicom, niže sličice Like s ugaslim ognjištima, običajima i iseljenim ljudima. U pjesničkoj zbirci Vječna majka (1988) stapa tri hrvatska govora – ikavski, kajkavski i književni štokavski – oko motiva hrvatske majke: žene majke i domovine majke. Autorica je povijesnog prikaza 65 godina crtanog filma u Hrvatskoj (1991). Suurednica zbornika 25 godina Hrvatske katoličke župe sv. Križa (Hamilton 1983). Služila se šiframa mar- i M. F.

DJELA: Na ličkom kamenu. Toronto 1985. — Vječna majka. Toronto 1988. — 65 godina crtanog filma u Hrvatskoj. Toronto 1991.
 
LIT.: J. Prpić: Marija Fabek, Na ličkom kamenu. Hrvatska revija (München—Barcelona), 36(1986) 4, str. 678–679. — I. Dončević: Auf der Felsen der Lika. Kroatische Berichte (Mainz), 1987, 3, str. 20–21. — M. Dugeč: Vječna majka. Hrvatska revija, 39(1989) 4, str. 797–799. — K. Spalatin: Marija Fabek, Vječna majka. Marulić, 22(1989) 6, str. 773–774. — V. Grubišić: Hrvatska književnost u egzilu. München—Barcelona 1990. — Š. Š. Ćorić: 45 hrvatskih emigrantskih pisaca. Zagreb 1991.
 
Nataša Bašić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABEK, Marija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabek-marija>.