FABER, Aleksandra

traži dalje ...

FABER, Aleksandra, arheolog (Sevnica, 20. XII. 1925). Gimnaziju završila u Celju 1947, a u Zagrebu diplomirala arhitekturu na Tehničkom fakultetu 1954. U isto vrijeme slušala predavanja iz arheologije i sudjelovala u arheološkim istraživanjima. God. 1965. doktorirala je tezom Problem tipologije antičkih naselja na području naše zemlje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. God. 1959. zaposlila se kao referent za arheologiju u Konzervatorskom zavodu Hrvatske u Zagrebu, a 1961. u Institutu za povijest umjetnosti i arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1986. do umirovljenja 1990. obnašala dužnost predstojnika Odjela za arheologiju. Samostalno ili u suradnji s drugim stručnjacima vodila arheološka istraživanja na lokalitetima Zadar, Muline na Ugljanu, Šćitarjevo, Varaždinske Toplice, Sepen kraj Omišlja, Osor, Krk i dr. Bavi se studijem arheološke topografije, arhitektonskih spomenika i naseobinskih kompleksa te zaštitom pretpovijesnih, rimskih i kasnijih arhitektonskih kompleksa i njihovom valorizacijom u suvremenoj izgradnji. Radove je objavljivala u publikacijama Zbornik zaštite spomenika kulture (1961–62, 1964), Arheološki pregled (1963, 1968, 1972, 1974), Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske (1963), Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (1963–65), Opuscula archaeologica (1966), Jadranski zbornik (1969), Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (1972–73, 1991–92), Jadranska obala u protohistoriji (Zagreb 1976), Diadora (1980), Pomorski zbornik (1981), Prilozi Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1983, 1985; Prilozi Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1986–89).

 
Anđelka Stipčević-Despotović (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABER, Aleksandra. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/faber-aleksandra>.