FABIJANIĆ, Donat

traži dalje ...

FABIJANIĆ, Donat, povjesničar (Pag, 17. XII. 1808 — Zadar, 8. IV. 1890). Školovao se u franjevačkom samostanu Vele Gospe u Pagu, a studij filozofije i bogoslovije završio u Zadru. Za svećenika je zaređen 1836. i u Provinciji sv. Jeronima obnašao više dužnosti (definitor 1846, 1860. i 1882, provincijal 1863–66, kustos 1866). Na zadarskoj Višoj državnoj gimnaziji predavao 1862–68. Pripadao suvremenom zadarskom kulturnom krugu, dopisivao se s N. Tommaseom i F. von Suppéom te bio član Akademije della Crusca. Proučavao povijest franjevaca u Istri, Dalmaciji, Dubrovačkoj Republici, Bosni i Hercegovini od početaka do svog vremena, pridonoseći poznavanju djelovanja Reda, prošlosti njegovih samostana, umjetničke baštine, istaknutih pojedinaca te spomenika i knjiga. Njegovo je istraživanje napose znamenito za poznavanje djelovanja franjevaca za turske vladavine u Bosni i Hercegovini. Prvi je potanko opisao povijest samostana sv. Franje u Zadru, a također je pisao o počecima kršćanstva u Dalmaciji, znanstvenoj i književnoj baštini te poznatijim suvremenicima. Napisao je i putopis, u kojemu biranim riječima i romantičnim slikama opisuje krajolike od Karina i Novigrada do Kraljičinih vrata na Velebitu, upozorivši na značenje buduće ceste preko Velebita za dalmatinsko gospodarstvo. Surađivao je u Gazzetta di Zara (1843, 1845), La Dalmazia (1845–47, 1859), Rivista dalmata (1859), La Voce dalmatica (1860, 1862), La Dalmazia cattolica (1870, 1872), La Domenica (1889–90) te izdanju Biografia degli illustri italiani del secolo XVIII. Iako F. nije pouzdan u kronologiji te navođenju izvora i literature, svojim je djelima mnogo pridonio poznavanju franjevačke povijesti u našim krajevima. Njima su se služili izdavači Waddingovih Anala Reda, domaći i talijanski pisci, i ona su potaknula ondašnje i kasnije istraživače da pristupe sustavnoj povijesti Reda i njegove kulturne baštine.

DJELA: Alle ceneri e alla memoria di Nicolò Giaxich. Zara 1841. — Viaggo sul Monte Vellebich da Zara a Kraljiçina vrata. Zara 1841. — Alcuni cenni sulle scienze e lettere dei secoli passati in Dalmazia. Venezia 1843. — Opere edite e inedite di Gian-Domenico Stratico Zaratino, 3. Venezia 1843. — Memorie storico-letterarie di alcuni conventi della Dalmazia. Venezia 1845. — Patriotti illustri. Venezia 1846. — Dipinti della città di Lesina. Zara 1849. — Storia dei frati minori dai primordi della loro istituzione in Dalmazia e Bossina fino ai giorni nostri, 1–2. Zara 1863, 1864. — La Dalmazia ne’ primi cinque secoli del cristianesimo. Zara 1874. — Il presente e il passato di Bosnia, Erzegovina e Albania, terre della Dalmazia romana. Zara 1879. — Convento il più antico dei frati minori in Dalmazia. Prato 1882. — Firmani inediti dei sultani di Constantinopoli ai conventi francescani e alle autorità civili di Bosnia e di Erzegovina. Firenze 1884. — Discorso sulla storia religiosa e civile della Dalmazia e popoli affini. Firenze 1889.
 
LIT.: I. Kukuljević: Talijanska arhitektura u Dalmaciji. Danica ilirska, 13(1847) 10, str. 38–39. — G. Valentinelli: Bibliografia della Dalmatia e del Montenegro. Zagreb 1855, 20, 87, 98, 100, 109, 121, 178, 232, 254, 285. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 129. — I. Düringsfeld: Aus Dalmatien. Prag 1857, 243–244. — C. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 5. Wien 1858, 127. — I. Prodan: Domaće viesti. Katolička Dalmacija, 31(1890) 21, str. 3. — G. Sabalich: Guida archeologica di Zara. Zara 1897, 102, 106, 112, 115. — T. Erber: Storia dell’ I.r. ginnasio superiore in Zara. Zara 1905, 348. — L. Wadding: Annales Minorum, 9. Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1931³, str. VII; 12. str. XI; 14. str. VII; 15. str. VII; 26. str. XXIV; 27. str. XX; 28. str. XX; 30. str. XVII. — A. Benvenuti: Storia di Zara dal 1797 al 1918. Milano 1953, 318. — T. Velnić: Stogodišnjica jedne naše knjige. Vjesnik Franjevačke Provincije sv. Jerolima u Dalmaciji i Istri, 5(1963) 9/10, str. 114–115. — E. Frascadere i H. Ooms: Bibliografia delle bibliografie francescane. Archivum franciscanum historicum (Ad Claras Aquas), 58(1965) 1/2, str. 113; 4, str. 425, 440, 477, 481. — M. Zorić: Marko Kažotić 1804/1842. Rad JAZU, 1965, 338, str. 482. — J. Lučić: Fabianovich (Donat) (u: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, X/91. Paris—Louvain 1967, 314–316). — B. Barčić: Povijest Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri. Zadar 1976, 61. — J. A. Soldo: Fra Donat Fabianić (u: Samostan sv. Frane u Zadru. Zadar 1980, 247–275). — S. Antoljak: Hrvatska historiografija do 1918, 2. Zagreb 1992, 241–246.
 
Franjo Smiljanić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABIJANIĆ, Donat. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabijanic-donat>.