FABRIS, Antun

traži dalje ...

FABRIS, Antun, novinar, publicist i političar (Dubrovnik, 17. IV. 1864 — Dubrovnik, 14. X. 1904). Gimnaziju završio u Dubrovniku 1885, a slavistiku 1889. u Beču, gdje je bio đak V. Jagića. Bio je profesor u splitskoj gimnaziji 1889–90, zatim u zadarskoj 1890–92. te opet u splitskoj 1892–95, a potom se vratio u Dubrovnik. Premda je bio rodom Hrvat, u Dubrovniku se pridružio manjinskom srpskokatoličkom krugu intelektualaca te postao vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik glasila Srpske stranke, Dubrovnik (1896, br. 1 — 1904, br. 4), pokretač i urednik kalendara Dubrovnik (1897–1903), Srpske dubrovačke biblioteke i vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik časopisa Srđ (1902, br. 1 — 1904, br. 18). Djelujući u tom krugu postao je propagatorom ideologije Srpske stranke i općenito srpskog ekspanzionizma, promičući i ideju o srpskom značaju Dubrovnika. Na Prvom srpskom novinarskom kongresu u Beogradu 1902. bio je izabran njegovim potpredsjednikom, a 1903. na splitskoj skupštini Srpske stranke u Dalmaciji postao je njezinim tajnikom. Zbog srpske propagande već ga je 1896. napao F. Supilo, a 1902. bio je nakon povratka iz Beograda mjesec dana zatvoren, što je odjeknulo napose u srpskom novinstvu. Kao gimnazijalac objavio je dvije pjesme u Slovincu (1881, br. 15, pseudonim Orlando, i 1884, br. 21), a poslije je pisao članke o dubrovačkoj povijesti i književnoj povijesti (I. Stojanović, P. A. Kazali, M. Pucić, M. Ban, I. Đurđević i dr.) u Dubrovniku (1896, 1900), kalendaru Dubrovnik (za 1897–1901) i Srđu (1903). Tiskao je i dotad većinom neobjavljene pjesmotvore I. Đurđevića (Dubrovnik, 1896; kalendar Dubrovnik za 1898–1900). Fabrisove izabrane članke tiskali su 1940. njegovi štovatelji, a politička gledišta pokazuje i njegova korespondencija s mnogim književnicima i političarima, koja je pohranjena u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku i ponešto u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu.

DJELA: Izabrani članci. Beograd 1940.
 
LIT.: F. Supilo: Dubrovački Srbi. Crvena Hrvatska, 6(1896) 4, str. 2. — Isti: U obranu moga značaja. Novi list, 4(1901) 133, str. 1. — (Nekrolozi): Beogradske novine, 10(1904) 273, str. 1; Bosanska vila, 19(1904) 19/20, str. 337–338; Branik (Novi Sad), 20(1904) br. 226; Dubrovnik, 13(1904) 42, str. 1, 43, str. 1–3, 44, str. 2–3, 45, str. 2, 46, str. 2, 47, str. 1–2; Glas Crnogorca (Cetinje), 33(1904) 40, str. 2; Naše doba (Novi Sad), 20(1904) 78, str. 1–2, 80, str. 2–3, 82, str. 2, 86, str. 2; Novi Srbobran, 2(1904) 216, str. 1–2, 223, str. 3; Novi svet (Beograd), 1(1904) 232, str. 2; Samouprava (Beograd), 2(1904) 230, str. 2; Srđ, 3(1904) 19, str. 865–866; Srpski glas, 25(1904) br. 41, br. 42; Srpski vjesnik, 8(1904) 40, str. 3, 42, str. 2; Trgovinski glasnik (Beograd), 14(1904) 217, str. 1; Zastava, 39(1904) 223, str. 1. — P. Popović: Antun Fabris. Srpski književni glasnik (Beograd), 1904, XIII/5, str. 351–359, XIII/7, str. 512–519, 1905, XIV/1, str. 46–58; pretiskano u: Dubrovnik, 14(1905) 7, str. 2, 8, str. 2–3, 10, str. 2–3, 11, str. 2–3, 12, str. 2, 13, str. 2–3. — (K. P. Dominković): Iz života Antuna Fabrisa, Dubrovnik, 14(1905) 41, str. 1, 42, str. 1, 43, str. 1–2, 44, str. 1–2, 45, str. 1–2, 47, str. 2, 48, str. 2, 50, str. 1–2. — S. Kobasica: Antun Fabris. Branik, 21(1905) 228, str. 2–3; Bosanska vila, 20(1905) 18, str. 273–274. — V. Medini (M. d. V): Moje uspomene na Fabrisa. Dubrovnik, 14(1905) 41, str. 1, 42, str. 1, 43, str. 1–2, 44, str. 1, 47, str. 2–3. — J. Rad(onić): Antun Fabris. Kalendar Matice srpske (Novi Sad), 4(1905) str. 127–128. — V. Tripković (Podnopoljski): Pomen Fabrisu. Brankovo kolo (Sremski Karlovci), 11(1905) 4, str. 101–103. — M.: Anton Fabris. Vardar kalendar, 5(1910) str. 135–137. — P.: Uspomeni pok. Antuna Fabrisa. Dubrovački list, 4(1927) 36, str. 1. — A. Benusi: Antun Fabris. Politika (Beograd), 26(1929) 7704, str. 1–2. — S. Kobasica: Antun Fabris. Vreme (Beograd), 9(1929) 2805, str. 4. — Dub.: Antun Fabris. Politika, 34(1937) 10556, str. 14. — Uspomeni Antuna Fabrisa. Dubrovnik, 24(1937) 36, str. 1; 25(1938) 41, str. 1. — J. Gira: Gosparu Antunu Fabrisu. Ibid., 24(1937) 39, str. 2–3. — I. Bakotić: Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke republike do ujedinjenja. Beograd 1939, 126–132. — H. Barić: (predgovor u: Antun Fabris, Izabrani članci. Beograd 1940). — V. M. Vukmirović: Prvi srpski novinarski kongres u Beogradu 1902. i slučaj Antuna Fabrisa, urednika »Dubrovnika«. Književne novine (Beograd), 15(1963) 204, str. 7. — Isti: Prepiska Rešetar–Fabris. Savremenik (Beograd), 10(1964) XX/8–9, str. 213–224. — Isti: Prepiska Marko Murat–Antun Fabris. Ibid., 11(1965) 3, str. 260–269. — Isti: Dopisivanje srpskih književnika s Dubrovčaninom Antunom Fabrisom. Zbornik istorije književnosti SANU (Beograd), 1966, 5, str. 121–169. — Isti: Prepiska Valtazar Bogišić–Antun Fabris. Savremenik, 13(1967) XXVI/7, str. 676–682. — R. Lovrenčić: Geneza politike »novog kursa«. Zagreb 1972. — K. Milutinović: O pokretu Srba katolika u Dalmaciji i Boki kotorskoj 1848–1914. Zbornik Srba u Hrvatskoj. Beograd 1989. — N. Tolja: Dubrovački časopis »Srđ« (1902–1908). Dubrovnik, 32(1989) 5/6, str. 131–136. — V. Benković: Dubrovački Srbi–katolici i »novi kurs« u hrvatskoj politici 1903.–1905. Dubrovnik, NS 1(1990) 1/2, str. 221–223, 226–227. — T. Ganza-Aras: Politika »novog kursa« dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića. Split 1992. — I. Perić: Mladi Supilo. Zagreb 1996.
 
Nevenka Jednačak i Miljenko Foretić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABRIS, Antun. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabris-antun>.