FABRIS, Girolamo

traži dalje ...

FABRIS, Girolamo, liječnik (Padova, 1797 — Padova, 23. II. 1865). Studij medicine završio je u rodnom gradu te je 1825. u padovanskoj Akademiji održao predavanje o principima i metodici fiziologije. Bio liječnik u Rijeci i protomedik Hrvatskog primorja te je 1838. sastavio kratak pregled tamošnjih zdravstvenih prilika.

DJELA: Cause principali della varietà delle teorie fisiologiche. Memoria. Padova 1825. — Saggio di topografia storico-fisico-medico del litorale Ungarico. Fiume 1838.
 
LIT.: L. M. Torcoletti: Notizie biobibliografiche concernanti la storia di Fiume. Rivista Fiume, 1(1923) 1, str. 135. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine JAZU, 1951, 43, str. 212. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, 62–63.
 
Vladimir Dugački (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABRIS, Girolamo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabris-girolamo>.