FABRIS, Orest

traži dalje ...

FABRIS, Orest, termodinamičar i termotehničar (Dubrovnik, 18. XII. 1939). Klasičnu gimnaziju završio 1958. u Sarajevu, gdje je 1963. diplomirao na Mašinskom fakultetu. Specijalizirao se u londonskoj tvrtki Hall Thermotank Products Ltd. 1970. i potom nakon poslijediplomskih i doktorskih studija doktorirao 1974. tezom Numerical Methods for the Determination of Fin Efficiency na University of London (King’s College). God. 1963–80. radio u Institutu za termodinamiku i nuklearnu tehniku sarajevskog »Energoinvesta«. Usporedo je na Mašinskom fakultetu bio asistent, docent od 1974, izvanredni profesor od 1980. i redoviti profesor 1985–92. Također je 1978–84. bio izvanrednim profesorom Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te od 1983. u Višoj pomorskoj školi u Dubrovniku, gdje je od 1986. redoviti profesor Pomorskog fakulteta. Stručnim i znanstvenim radovima surađivao je u zbornicima znanstvenih skupova, izdanjima Energoinvest – tehnika, nauka, inženjering (1969, 1979) i časopisima Klimatizacija, grejanje, hlađenje (Beograd 1975–80, 1983, 1985–86, 1988), Pronalazač (1976, 1978), Termotehnika (Beograd 1977), Energija, grijanje, ekologija (1993–94).

DJELA: Zbirka rješenih zadataka iz termodinamike (suautor). Sarajevo 1967. — Thermodynamic Properties of Ammonia in SI Units (suautor W. B. Gosney). London 1972. — Prenos topline putem orebrenih površina. Sarajevo 1980. — Osnove inženjerske termodinamike. Sarajevo 1988, 1992², Dubrovnik 1994³.
 
Tatjana Delibašić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABRIS, Orest. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabris-orest>.