FABRIS, Spasoje

traži dalje ...

FABRIS, Spasoje (Spaso), vjerski pisac (Vrnik, 6. III. 1880 — Korčula, 9. II. 1948). Nakon završene bogoslovije zaređen je za svećenika 1904. u Dubrovniku. Od 1905. bio vjeroučitelj u pučkoj školi, a od 1908. i u građanskoj školi u Blatu na Korčuli, a zatim u Dubrovniku vjeroučitelj za pučke i građanske škole od 1910. do umirovljenja 1940, ceremonijar stolne crkve od 1917, duhovnik 1911–41. i neko vrijeme podupravitelj Biskupskog sjemeništa. Obnašao je i različite dužnosti u dubrovačkim karitativnim i kulturnim ustanovama i društvima. Kao vjeroučitelj zauzimao se za praktično izvođenje nastave, preporučujući pedagoški pristup i djeci primjerenu psihološku metodu. S V. Taljeranom priredio Mali katekizam za opće pučke škole, koji je 1913. odobrilo Ministarstvo bogoštovlja i nastave za školsku upotrebu u Dalmaciji. Člancima o vjeroučiteljskom iskustvu, o katolicizmu i njegovu položaju u društvu te o pučkoj kulturi javljao se od 1907. do 1943. u Listu Dubrovačke biskupije, Kršćanskoj školi, Katoličkom listi, Listu Biskupije splitsko-makarske i Katoličkom tjedniku. O životu i radu S. V. Štejna pisao u njegovoj knjizi Moj put k Bogu (Zagreb 1940).

DJELA: Mali katekizam za opće pučke škole (suautor V. Taljeran). Dubrovnik 1913.
 
LIT.: List Dubrovačke biskupije, 10(1910) 12, str. 124; 12(1912) 7, str. 91; 13(1913) 1, str. 10; 31(1931) 4/5, str. 43; 40(1940) 8/9, str. 54, 56; 41(1941) 1/2, str. 7. — F. Heffler: Jedna naša davna potreba. Katolički list, 63(1912) 29, str. 337–338. — K. Stošić: Dubrovački katekizam. Ibid., 75(1924) 12, str. 140–141; 13, str. 152–153; 14, str. 165; 15, str. 174; 16, str. 191–194. — (Nekrolog). Gore srca, 3(1948) 8, str. 4. — Religioni et bonis artibus (zbornik). Dubrovnik—Zagreb 1996, 55, 71, 221.
 
Damir Klaić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABRIS, Spasoje. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fabris-spasoje>.