FABY, Maurizio

traži dalje ...

FABY, Maurizio, liječnik i kemičar (Palazzolo kraj Verone, 1738 — Okić, 1801). Studirao medicinu u Padovi, Bologni i Trnavi, gdje je promoviran 1772. kao prvi doktor novoosnovanoga ugarskog medicinskog fakulteta. Već kao student napose se zanimao za farmaceutsku kemiju. U svojoj doktorskoj disertaciji opisao je postupke kojima se služio pri radu u sveučilišnom farmaceutskom laboratoriju u Trnavi. Nakon promocije došao je u Hrvatsku, gdje je od 1773. do svoje smrti radio kao zagrebački kaptolski liječnik i županijski fizik. Zaslužan je za ispitivanje i medicinsko korištenje jamničke kiselice. Poginuo je nesretnim slučajem u plešivičkom prigorju, o čemu je J. Košutić napisao i anonimno objavio knjižicu na latinskom jeziku.

DJELA: Systematis artis pharmaceuticae in publ. Caes. Reg. Universitatis Tyrnaviensis laboratorio quotannis experimentis demonstrandi, 1–2. Tyrnaviae, Typis Collegii Academici Societ. Jesu, 1772.
 
LIT.: (J. Košutić): Funera concomitata funus clarissimi Faby. Zagreb 1801. — J. Barlè: O zdravstvu staroga Zagreba. Zagreb 1902. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 165–166. — N. Duka: Studenti italiani alla Facoltà di medicina di Trnava. Pagine di storia della medicina (Roma), 12(1968) 4, str. 3–11. — K. Zalai: Systema artis pharmaceuticae, la première dissertation à la Faculté hongroise de médecine présentée par Mauritius Fabi. Beiträge zur Geschichte der Pharmazie, 31(1983) str. 25–27.
 
Mirko Dražen Grmek (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FABY, Maurizio. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/faby-maurizio>.